lördag 2 juli 2011

Hultsfreds kommun ÅTERIGEN i ekonomisk dilemma !


Extraanslag i mångmiljonklassen till Vård, Skola och Omsorg
har INTE lett till varken fler lärare, omsorgspersonal eller vårdbiträden –
däremot minskningar bland denna OPERATIVA sektor -
däremot har administratörerna blivit än många fler.

Den OPERATIVA personalen har blivit färre medan den
PARASITERANDE delen blivit allt fler.

Förhållandena borde vara helt omvända ?

De Extra-Mångmiljoner som satsades av både den socialdemokratiska
och den borgerliga regeringen under tiden 2001-2010 för JUST ATT
SÄKERSTÄLLA VÅRD, SKOLA OCH OMSORG har i alltför stor
utsträckning istället gått till utökad administration.

Bara i vårt län, Kalmar län, har det tillkommit mer än 36% fler
administratörer mot 3% ökning av anställda i den operativa sektorn.

Vår gemensamma kommun, Hultsfreds Kommun, är inget undantag – samma mönster !

(Källa: Tankesmedjan i Timbro)

* * *

Ovanstående inlägg gjorde jag vid sommarmötet med Kfm vid
Dackestop i Virserum den 21 juni 2010.

Jag framförde Greklands, redan då miserabla ekonomi, och
hoppades och önskade, att inte vår egen kommun skulle komma
i en liknande situation.   

Framförde redan då önskemålet att se över den administrativa
förvaltningen och dess kostnader i allra första rummet – i annat
fall får vi bara se ytterligare nedskärningar i verksamheterna,
som vi alla på något sätt är berörda av – gammal som ung.

Sedermera har vi alla deltagit i ett val och vi fick ett byte vid
makten i vår kommun – och löftena till våra väljare överträffades
av de flesta politiker.
Nuvarande makthavare utlovade 0-bidrag till festivalverksamheten
och det fanns, om jag inte minns helt fel, ”städare med kvastar”
inne i kommunhuset för att visa, att när vi väl får makten då skall
det ”städas”.

Som jag nu ser och noterar så får jag återigen rätt – bara för
innevarande år uppstår ett underskott på närmare 10 miljoner
och budgetmässigt för år 2012 ytterligare en minuspost om
10 miljoner.

NU skall det sparas – inga ”heliga kor” meddelar vårt kommunal-
råd Lars Rosander och inget bytänkande – i det sista instämmer jag
helt och hållet, men vad han menar med ”heliga kor” har
jag faktiskt inget grepp om.

Om inget göres NU – kommer även Hultsfreds kommun att
dela samma ekonomiska öde och kollaps som Grekland – inget
tvivel om den saken !
Vi rycker allt närmre.

När jag sedan i Vimmerby Tidning tar del av läsekretsens synpunkter
och farhågor under rubriken ”Skäms Hultsfreds kommun”
– har vi nu dessutom erhållit en förtroendekris mellan politiker och
väljare – något som bara kan leda till oreda inom vår kommun.

Istället för att lämna vår kommun kan jag bara uppmana alla, som
är intresserade av hur vår kommun skall gestaltas – anslut dig
politiskt och påverka dina egna som redan finns i olika styrelser och
nämnder – det finns inga andra genvägar.

Fp-lib i Hultsfred har redan reserverat sig mot
miljon-rullningen till festivalen och speciellt på
det sättet det sköts – i mörker och dunkel !

Du är välkommen att diskutera med oss i alla frågor och Du behöver
inte känna, att det råder medlemstvång för att få Din röst hörd. 

Ta gärna kontakt med någon av oss och framför Dina synpunkter !
  


  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar