lördag 30 juli 2011

Myt eller verklighet – Sanning eller osanning . . .

Bokföringsknep, bokföringsbrott eller bara synvilla ?

Gör Din egen bedömning.


De senaste siffrorna från SCB (Statistiska Centralbyrån) kungjordes
nu i dagarna, och utvisade en tillväxt om 5,3% under andra kvartalet
jämfört med samma period förra året.

Tillväxt (BNP = Bruttonationalprodukt) är det totala värdet av den
samlade varu- och tjänsteproduktionen inom landet.

I BNP ingår (i vårt land) bl.a. utbildning, sjukvård och andra tjänster
även om de inte säljs på någon marknad. Man utgår helt enkelt från
att förädlingsvärdet är lika stort som de löner som staten, kommunerna
och landstingen betalar ut till sina anställda. Statens bidrag till BNP
är då lika stort som hela lönesumman för denna grupp – oavsett hur
onödiga eller improduktiva dessa jobb än är.

Under samma tidsperiod gjordes en enorm kraftig löneförhöjning av
vår egen kommuns förvaltningschefers löner och med X antal 100.000:-
per år, vilket alltså bidrog till BNP (tillväxt) och bryts det sedan ned
för att omfatta bara vår egen kommun skulle alltså Hultsfreds kommun
därmed ökat sin tillväxt.

Detta är väl knappast trovärdigt, eller ?

Ett annat jordnära exempel:
Jag och Du tar hand om våra egna barn under de första 3-4 åren,
och då utan betalning från någon kommunal eller statlig instans.
Vårt arbete räknas INTE in i BNP.
Vi är ju oavlönade !

Men nu byter vi ut varandras barn, Du sköter mina och Jag sköter
dina – vi får betalt som familjedagvårdare och vips vi får inkomst,
vilken NU räknas in i BNP.
Vi har nu plötsligt bidragit till vårt lands tillväxt !

Hur trovärdigt är nu detta ?

Vi fick också veta via SCB, att Sverige som land, nu är näst rikast
i världen, strax efter Norge !
Oh – WOW är vi så välbärgade ?

För att en jämförelse skall vara rättvisande och riktig fordras, att
beräkningsgrunderna göres på exakt lika sätt inom hela EU, och
varje enskilt land kan inte få hålla på med egna konstlade räken-
skaper.
Det blir att jämföra äpplen med bananer – knappast likvärdigt !

Med andra ord:
Är vi verkligen så välbärgade och rika som de (vi) försöker att
inbilla oss ?

Ja, det blir Din egen sak att bedöma – jag har rätt till min egen
bedömning och det har Du – kom bara ihåg räknesätten när man
från olika håll skryter om våra enorma framgångar.
 

Fotnot
Sveriges statsskuld är på cirka 1 000 miljarder kronor, eller omkring
40 procent av BNP, såvida BNP nu är den som uppges ??????

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar