måndag 19 december 2011

Bevara och/eller Återskapa service

VI MÅSTE GÖRA VAD SOM STÅR I VÅR MAKT ATT BEVARA OCH ÅTERSKAPA SAMHÄLLSSERVICEN I VÅR KOMMUN.


Vi har under årens lopp sett en avveckling av allehanda service i vår kommun – försäkringskassan är nu det senaste.
Arbetsförmedlingen i vår kommun är mer eller mindre på väg bort och detta till trots att Hultsfreds kommun uppvisar ett arbetslöshet som ligger närmare 10%.

Idag omfattas denna service till 2 dagar i veckan – detta är inte acceptabelt !

Jag känner till situationen där en arbetstagare förlorat sitt arbete och tvingas till A-kassa och stått utanför AF´s dörrar i Hultsfred med meddelandet ”STÄNGT” och hänvisning till deras i särklass låga öppnings- och servicetider.
En enskild som mister sitt jobb har enligt samma myndighet skyldighet att inställa sig, inte bara att anmäla förlusten av sitt jobb utan också skyldigheten, som det heter ”aktivt söka arbete” – allt för att inte missa den ekonomiska försörjning som han eller hon har fullkomlig rätt till.

Hur skall våra medborgare i Hultsfreds kommun kunna anmäla sin arbetslöshet när det inte ens finns någon att anmäla den till ?

Men uppenbart gäller skyldigheten på den enskilde att vara ”aktiv” vid sökandet av arbete !

Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter består i att förmedla arbetsuppgifter för en enskild sökande och matcha detta emot vad vår kommuns arbetsgivare önskar – någon annan uppgift har inte våra arbetsförmedlare.

Detta ter sig idag vara nästan omöjligt !

NU är det dags, att återta initiativet i alla dessa för alla kommuninnevånarna  så viktiga frågor !

Kanske ett helt nytänkande i dessa frågor vore på sin plats !

En attraktiv kommun att leva, bo och verka i innebär stora ansträngningar från det allmänna och inte minst från vår egen kommun.

Vi måste tillsammans med statskontoret – som ansvarar för den statliga servicen i landet och tillsammans med kommunen utveckla stabila recept för ändamålet.
Vilka kommunala servicearbeten kan läggas ut och tillsammans med statliga kan gemensamt bilda ett MEDBORGARKONTOR i vår kommun ?

Inom den kommunala turism- och kultursektorn finns alldeles säkert flera arbetsuppgifter som kan göras tillgängliga för oss alla och på ett effektivare och öppnare sätt än idag.

En fråga till ALLA kommuninnevånare: VAD VILL DU HA FÖR SERVICE ?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar