söndag 4 december 2011

HOTET BLIR VERKLIGHET – Försäkringskassan säger nu upp 50 av sina cirka 120 serviceplatser i landet !

I februari 2011 tog Försäkringskassan ett beslut att avveckla sitt kontorsnät – i de flesta fall i samarbete med Arbetsförmedling, Skattemyndighet och Pensionsmyndighet.

Efter ett regeringsingripande förlängdes dock servicen i sin helhet och fram till 2013 års slut och ett extraanslag om 300 miljoner beviljades myndigheten.

Tyvärr kan vi nu notera, att redan per den 1 januari 2012 skall 50 av de 120 serviceplatserna vara borta – och de resterande 70 är nu återigen satta under lupp.
Servicen kommer på sikt att utarmas för hela landet utom just för storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Extraanslaget om 300 miljoner kan också då tolkas som vara förbrukade i sin helhet redan innan man i princip fått dem eller i vart fall har de inte gått dit ändamålet var öronmärkt.

Enligt uppgift grundar sig beslutet, att säga upp tjänstesamverkan från Försäkringskassans sida på besöksstatistik men också på hur övriga kontorsnätet ser ut.
Man hävdar, att man tar hänsyn till hur långt en kund måste åka för att få samma eller högre servicenivå som de har idag – och i samma mening meddelas dock, att även de återstående ca 70 serviceplatser kommer att bibehållas med nuvarande servicenivå, och fram till dess, att Försäkringskassans kund- och kanalstrategi är klar, som beräknas till april månad 2012.
Hur rimmar dessa motstridiga uppgifter ?

Sanningen är nog den, att all denna service kommer att avvecklas i samtliga delar av landet utom just storstadsområdena enl ovan.

Hur kan detta påverka oss i vår egen kommun – Hultsfreds kommun ?

Som exempel kan nämnas, att boende i:
Järnforsen får ca 50 km till Vimmerby,
Mörlunda får ca 45 km,
Virserum får ca 55 km.
-  till närmaste Servicekontor  i Vimmerby.

Idag anlitar Försäkringskassan personalen på nuvarande Arbetsförmedling med just hantering av frågor som berör Försäkringskassan och får därigenom en ekonomisk ersättning från densamma mellan 35.000:- upp till 100.000:-, beroende på bl.a. hyreskostnader per år.
Från och med årsskiftet, alltså 1 januari 2012 kommer Arbetsförmedlingens personal på Hultsfreds-kontoret icke längre att hantera frågor som har med Försäkringskassans ansvar att göra.

Arbetsförmedlingen i Hultsfred har redan idag en ytterst begränsad service i relation mellan arbetssökande och företag.
Öppettiderna kan anses gå på ”halvfart”.

Nu försvinner inte bara det ekonomiska årliga bidraget till Arbetsförmedlingen, utan också de arbetsområden och rutiner som tidigare haft med Försäkringskassan att göra !

Vi kan därför säkerligen utgå ifrån, att Arbetsförmedlingen i Hultsfred i nuvarande skick också ligger i farozonen – och därmed är det slutet på mer eller mindre all typ av statligt service-arbete i vår kommun och i vart fall den typen service som gagnar den vanliga kommuninnevånaren.

Vi kommer alla på ett eller annat sätt bli hänvisade till
* Knapptelefon
* Videokameror
* Internetuppkopplingar (trådlöst dessutom på gles- och landsbygd)

Eller enklare uttryckt, vi blir alla offer för en total teknisk administrerad service, antingen vi vill, kan eller har förmågan att använda dessa tekniska utrustningar.

Försäkringkassan satsar alltså på ”teknik- och videotelefoni och några mil till att resa?”!

  


   
    
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar