onsdag 29 februari 2012

Trafikverket får en uppmaning

2012-02-28


Till
Generaldirektör Gunnar Malm
Trafikverket,
Box 810,
781 28 BORLÄNGEFolkpartiet-Liberalerna i Hultsfreds kommun tillskriver härmed Er på Trafikverket för att få besked om när följande problem kan åtgärdas:

Riksväg 23
Från Vägkorsningen Hultarp/Järnforsen fram till infart Virserum.

Vägsträckan är helt undermålig, smal och krokig och flertal utfarter från såväl mindre intilliggande orter som från enskilda fastigheter, utgör idag en stor trafiksäkerhetsrisk och som ur trafiksäkerhetssynpunkt icke på något sätt är tillfredsställande.

Vägavsnittet är av sådan beskaffenhet, att den behöver en total ombyggnad –
breddning av detsamma samt att säkerställa SAMTLIGA utfarter, som efter en ombyggnad uppvisar total trafiksäkerhet.


Landsväg 672
Fr.o.m. Kyrkogatan, Virserum – riktning Bösebo och med utfart/slutdestination Mörlunda.

Vägavsnittet Kyrkogatan, Virserum och t.o.m. Bösebo inryms dessutom i Virserums lokaltrafik och beskaffenheten på vägavsnittet är under all kritik.

Vi kräver därför, att Trafikverket, och utan dröjsmål gör en ordentlig översyn över detsamma och tillser, att underhållet konstant förbättras på vägavsnittet.

Vägunderhållet på detta vägavsnitt måste därför i framtid och för kontinuerlig åtgärd dessutom läggas in i Trafikverkets planläggning- och åtgärdsprogram.

Torbjörn Wirsenius (FP)
Folkpartiet Liberalerna i Hultsfred


Kopia: Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar