torsdag 7 juni 2012

Så här vill VI minska ungdomsarbetslösheten.

Som vi tidigare skrivit så är en av våra största utmaningar att minska vår höga ungdomsarbetslöshet i Hultsfreds kommun och i vårt läns samtliga kommuner.

Ungdomsarbetslösheten i bl.a. Hultsfreds kommun är idag 20,5%, detta kan jämföras med riket i sin helhet på 16,4%.
Siffrorna visar andelen av registrerad total arbetskraft och i vårt fall i åldersgruppen 18-24 år som grund, under senaste 3-månadersperiod. 
(Källa: AF)

Folkpartiet-Liberalerna vill på följande sätt motverka Hultsfreds höga ungdomsarbetslöshet med följande konkreta förslag/åtgärder:


Förslag/Åtgärder:

* Ge Arbetsförmedlingen möjlighet att tidigarelägga åtgärder vid ungdomsarbetslöshet. Exempel: Om en ungdom blir arbetslös ska han/hon inte som idag, behöva vänta 3 månader innan Arbetsförmedlingen använder ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder” - dessa skall användas OMGÅENDE – vi vill se att jobblinjen används fullt ut. 

* Ge vårt utvecklingskontor uppdraget, att tillsammans med våra företagarföreningar utforma ett slagkraftigt lärlingssystem. Vi skulle gärna se lärlingsplatser/praktikplatser hos lokala företag, med en lön som baseras på både arbete och utbildning. Detta skulle gynna både företaget och ge möjlighet för ungdomen till en säkrare framtida arbetsplats. För ungdomen skulle det innebära både praktik och teori, vilket stärker en yrkesidentitet och kan även ge en motivation till en aktivare utveckling.

* Hultsfreds kommun skall fortsätta erbjuda sommarjobb till de ungdomar som önskar arbeta under lov. Vi skulle gärna se att lönen som ungdomen jobbar ihop inte ska påverka ett eventuellt försörjningsstöd som utgår till familjen. Det måste alltid löna sig att arbeta.

* Svenska språket för invandrade ungdomar (SFI) skall kunna erbjudas i omedelbar anknytning till uppehållstillstånd och kommunplacering. I dagsläget är det väntetider på 3 månader eller mer. Utanförskapet för en ung invandrare är tillräckligt utmanande och kunskaper i svenska språket är en förutsättning för arbete och eventuellt vidare studier.


Ovan redovisade förslag/åtgärder kan också appliceras på samtliga våra kommuner i Kalmar län!

Genom tidiga åtgärder och strävanden både från kommun och lokalt näringsliv så skulle vi kunna ta gemensamma krafttag mot ungdomsarbetslösheten.

Genom att få ner ungdomsarbetslösheten i alla kommuner i Kalmar län så ökar också våra chanser att få behålla våra ungdomar inom resp. kommun. Därmed stannar kompetensen och vår framtid kvar i våra kommuner som slutligen också innebär ökade skatteintäkter.

Vi vill hjälpa unga till arbete!


Hultsfred den 7 juni 2012

Mikael Petersson, Ordf. Folkpartiet-Liberalerna, Hultsfreds kommun 


Börje Helgesson, Ordf. Folkpartiet-Liberalerna, Länsförbundet Kalmar Län 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar