måndag 16 juli 2012

Våra äldre – en del av tillväxten


I min roll som Tillväxtstrateg så möter jag varje dag engagerade invånare. Medborgare som har idéer, som brinner för något eller som är nyfikna på vad tillväxtarbetet innebär.

Nyligen blev jag kontaktad av en synnerligen engagerad invånare – Karin Rylander. Och hon är inte bara engagerad nu, utan har varit engagerad både politiskt, socialt och humanitärt under hela sin tid i Värnamo. Karin ville träffa mig för att presentera sina tankar och det hon brinner för nu; trygghetsboende.

Jag blev hembjuden på lunch till Karin och hennes man Rune. Och vilken lunch sedan! Fantastiskt god varmrätt och jordgubbstårta samt kaffe på det. Och ett väldigt trevligt och intressant sällskap!

Under lunchen berättade Karin om den äldre målgruppen i Värnamo, om skillnaden på Särskilt boende, Serviceboende och 55+ boende. Hon berättade också om sin vision gällande trygghetsboende i Värnamo.

Särskilt boende är behovsprövat och är för de med vård och omsorgsbehov. Seniorbostäder (55+) är mer ett samlingsgrepp för boende, där det finns gemensamma utrymmen bl.a. Trygghetsboende ha, förutom gemensamma lokaler, även tillgång till viss personal.

Förtydligande:

# Särskilt boende är behovsprövat och är för de med vård och omsorgsbehov.
Seniorbostäder (55 +) är mer ett samlingsbegrepp för boende där det finns vissa gemensamma utrymmen

Här finns inte  tillgång till den personal och tillsyn, som erbjuds i ett Trygghetsboende enligt “Äldrebodelegationens slutbetänkande Bo bra hela livet. (SOU 2008 :113), Utredningen visar att behovet av bostäder anpassade till den åldrande. Människans behov kommer att bli mycket stort under överskådlig tid framöver.

Karin visade på statstik (från 31/12 2011) som visar att det finns:
3195 personer från 75 år och uppåt.
2010 personer från 80 år och uppåt.
360 personer från 90 år och uppåt.

Det som vore intressant att se är ju också de som är 65 år och uppåt och de som blir 65+ de närmsta åren.

Många vill också bo kvar länge i sina hem, för att sen söka ett boende som erbjuder trygghet och gemenskap. Och vissa önskar den formen av boende ganska snart efter pensionen.

Det finns i Värnamo idag 422 lägenheter i kategorin Särskilt boende, 40 lägenheter i kategorin Serviceboende och ett antal lägenheter för 55+ (seniorboende). Långt ifrån så att det räcker om man ser till antalet personer från 75 och uppåt.

Karins presentation fick mig att tänka på hela processen, när det gäller för oss att attrahera folk utifrån för att växa, både som stad och för industri samt näringsliv.

Jag tror det är som så att det hade underlättat för oss att få hit folk om fler villor skulle bli lediga. Par och yngre barnfamiljer föredrar ofta villor framför lägenheter.

Den målgrupp som är viktig för tillväxten, den kreativa klassen som jag skrivit om tidigare, är högutbildade och befinner sig således i den ålder när det börjar bli dags att skaffa familj. Kan vi inte erbjuda boende i villor så kanske de söker sig någon annanstans. Platsens attraktivitet (där räknas boendeformen med) går före jobben i valet när man flyttar. Alltså; kan vi erbjuda lägenheter, läs trygghetsboende, för de äldre som bor i villor – så får vi också loss villor vilket ger fler möjligheter för folk att flytta till Värnamo och till ett boende man vill ha.

Det får mig också att tänka på attraktiviteten i centrum. Ett sätt att skapa en större attraktivitet är att skapa en högre puls i Värnamo city. Hur skapar vi då en högre puls i centrum? Jo, ett sätt är att förtäta centrum och bygga fler bostäder. Det ger mer folk i centrum. Som ger mer puls.
Och där har vi ju då också möjlighet att få en bra mix, genom att bygga lägenheter både för yngre och för äldre, i form av trygghetsboende.
Så visst är de äldre en del av tillväxten. Intressanta tankar och jag tackar Karin för hennes input och brinnande engagemang!

Carl Helgesson, Utvecklingsstrateg i Värnamo kommun


P S !
Jag, Börje Helgesson kunde helt enkelt inte låta bli, att vidarebefordra inlagan från strategen Carl Helgesson i Värnamo och samtidigt rikta frågan till ALLA utvecklingschefer/utvecklingsstrateger i Kalmar läns samtliga kommuner, om även ni kan tänka er att arbeta på samma sätt som Carl – uppsökande verksamhet och att ta del av vad våra kommuninvånare tycker, känner och vill framföra?

Problemen är ju ändock ganska likartade, eller?Börje Helgesson, ordf. i Folkpartiet-liberalerna, Kalmar län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar