måndag 30 juli 2012

VI tänker INTE ge upp
Energimarknadsinspektionen
Yvonne Fredriksson
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

2012-07-24

Bästa Yvonne!

Vi vänder oss till dig med anledning av svaret vi fått från E.ON AB daterad 2012-05-14.

Folkpartiet i Hultsfred har vänt sig till E.ON med tidigare skrivelse för att få svar på när elnätet inom Hultsfreds kommun kan anses vara el-säkrat.

Med anledning av det senast inkomna svaret från E.ON´s ledning, där de i princip hänvisar till Energimarknadsinspektionen.
E.ON meddelar att myndigheten (Energimarknadsinspektionen) stoppat deras verksamhetsplan för perioden 2012-2015.
E.ON hävdar i skrivelsen mer eller mindre att ansvaret är Ert och att vi boende därmed inte kan få kommunen helt el-säkrat.

Med anledning av svaren från E.ON vill vi därför ha svar på följande frågor:

1.    Vem bär ansvaret för att få Hultsfreds kommun helt el-säkrat? E.ON eller Energimarknadsinspektionen?
2.    Vad hindrar E.ON att påbörja och slutföra en el-säkring i de områden i Hultsfreds kommun som vi påtalat.
3.    Vad kommer Energimarknadsinspektionen att göra konkret för att få de områden i Hultsfreds kommun el-säkrat?
4.    Kan vi inom de områden vi anfört äntligen få räkna med att få ett vädersäkrat elnät inför vintern 2012/2013?

Vi värnar om en levande landsbygd och därför är vi som politiker i Hultsfreds kommun skyldiga att reagera tills samtliga orter inom kommunen kan anses vara ”vädersäkrat”.Detta är en ytterst viktig fråga för att få en väl fungerande infrastruktur och därigenom bibehålla och skapa ett attraktivt boende och ett gott företagsklimat.

Med önskan om en konkret redogörelse av ärendet i sin helhet.


                                                         

Mikael Petersson                      /          Börje Helgesson
Ordf.                                                  Ordf.              
Folkpartiet Liberalerna                          Folkpartiet Liberalerna Kalmar län
Hultsfreds kommun                                                                                                        Bilagor: Brevväxling i ärendet. 
Kännedoms kopia till:
Näringsdepartementet: Annie Lööf, Näringsminister

Näringsutskottet: Eva Flyborg (FP), Liselott Hagberg (FP), Hans Backman (FP), Nina Larsson (FP)

Energimyndigheten

Kommunstyrelsen, Hultsfred

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar