söndag 29 juli 2012

Vi vill bli en del av Sveriges EKO-kommuner


Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner


 

Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner som har ambitionen att verka för en hållbar miljöutveckling. Syftet är att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn.


För att bli medlem krävs att man låter fyra hållbarhetsprinciper vara vägledande för kommunens verksamhet enl nedan:


      Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen.
      Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen.

     Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.

     Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.


 


 

Ekokommunerna ska vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.  Idag är redan

83 st kommuner med och Hultsfreds kommun bör tillhöra dessa kommuner för att visa sitt miljöengagemang och en framtids kommun för kommande generationer.


 

Folkpartiet Liberalerna föreslår därför

- att Hultsfreds kommun ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner för att markera sitt miljöengagemang.


 

 

Folkpartiet Liberalerna i Hultsfred kommun


Margaretha Hultgren (FP)              Mikael Petersson (FP) 

http://www.folkpartiet-hultsfred.se/


 
                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar