måndag 27 augusti 2012

Miljöpartiet ett hot mot landsbygden i Kalmar Län

Miljöpartiets senaste utspel för att rädda vår miljö är genom att eliminera reseavdraget?! Utspelet kommer ifrån Karin Svensson Smith, ordinarie i Miljöpartiets partistyrelse. Själv representerar hon Malmö och arbetar i Stockholm. Att större delen av Sverige anses som landsbygd, och därmed skulle drabbas extra hårt oroar henne inte. Skulle Karins förslag gå igenom skulle över 500 000 personer (Utredning från Riksdagens Utredningstjänst, RUT) i Sverige drabbas, som idag gör avdrag för resor till och från arbetet med bil.

För oss i Kalmar Län väntar alltså en stor kostnadsökning för över 15 000 personer som idag gör avdrag för resor till och från arbetet. För många hårt arbetande pendlare/barnfamiljer skulle det innebära katastrof i deras ekonomi.

Man får lätt uppfattningen av, att Karin Svensson Smith lever ett storstadsliv, långt från landsbygd/glesbygd och långt från verkligheten. Kanske dags att påminna henne om att landsbygden idag också bidrar till Sveriges utveckling och välfärd. Det är väl ändå idag man kan prata om en livskvalité på landsbygden, men det är också viktigt att vi värnar om möjligheten att kunna bo kvar på landsbygden för att ge vår efterkommande generation möjligheten till en grönare uppväxt.

Det är väl ändå något Miljöpartiet borde värna om eller? Med deras förslag så finns det stor risk för att landsbygden dör ut och allt koncentreras till våra storstäder.

Vi måste erkänna att bilen är en nödvändighet i stora delar av Sverige, framför allt för många i Kalmar Län. Utvecklingen går trots allt framåt, fler kör miljöbilar men vi måste ha i beaktning att de allra flesta fortfarande kör bensindrivna bilar. När bensinpriset är högt så slår det extra hårt mot län med stora avstånd och där många är beroende av bilen för resor mellan bostad och arbete. Många familjer är också beroende av två bilar för att få ihop arbete och övriga livet så som dagis, fritidsaktiviteter, inköp och övrig samhällsservice.

På landsbygden saknas det dessutom en väl utbyggd kollektivtrafik. Det finns med andra ord ingen möjlighet att resa kollektivt för att ta sig mellan bostad och arbete eller mellan bostad, dagis och arbete. Även om vi önskade att så var fallet, så befinner sig vi boende på landsbygden i en helt annan verklighet än den Karin Svensson Smith representerar.

Verklighetsbeskrivningen är helt främmande för oss och ter sig helt annorlunda.
Jag skulle gärna se, att reseavdraget istället räknas upp när bensinpriset stiger. I våra tre större städer (Stockholm, Göteborg och Malmö) kan man däremot diskutera möjligheten till reseavdrag, då det där finns en väl utbyggd kollektivtrafik, varför bilen egentligen icke behövs på samma sätt som på landsbygden.I en motion från Miljöpartiet (Motion 2011/12:Sk298) nämner Miljöpartiet tre olika förslag på lösningar på förändrat reseavdrag,

1.      att helt avskaffa reseavdragen
2.      att införa ett avdragstak som motsvarar kostnaden för en resa med kollektivtrafiken
3.      att införa ett avståndsbaserat reseavdrag
Vad innebär då detta för de allra flesta i Kalmar Län,

1.      Katastrofen är ett faktum för familjer på landsbygden.

2.      Blir ett hårt slag för de som idag pendlar långt till sina arbeten. Kostnad för bil, drivmedel, underhåll och försäkring sträcker sig långt över vad ett ”normalt” buss- eller tågkort kostar.

3.      Är väl det enda förslag som eventuellt skulle ge långpendlare en rimlig chans att få ihop ekonomin men också det förslag som skulle ge Karin Svensson Smith mest i plånboken då hon bor i Malmö och pendlar till arbetet som riksdagsledamot i Stockholm. Utan att ha kunskapen om det hela, så betalar väl vi skattebetalare säkerligen dessa resor fullt ut för Karin Svensson Smith. Det är ju mer vanligt än ovanligt, att våra riksdagsmän har ”fria” hemresor, åtminstone ett antal per månad.
Var är landsbygspolitiken?
Här hoppas jag att vi inom Folkpartiet framöver kommer att visa, att vi värnar för en politik som gäller hela Sverige, storstad som landsbygd.

Hela Sverige ska leva!
Mikael Petersson
Riksdagskandidat inför valet 2014
och
Ordförande i Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommunInga kommentarer:

Skicka en kommentar