torsdag 11 oktober 2012

Med Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot Ryssland

Alternativet till kärnkraft är inte bara en energiproduktion baserad på vind- och solkraft. Alternativet till kärnkraft är också ett ökat beroende av importerad rysk gas. Så ser i alla fall framtiden för Tyskland ut, där man förra året beslutade sig för att helt avveckla kärnkraften.

Ett beroende av rysk gas betyder att vi sätter oss i en väldigt sårbar position – något som andra europeiska länder redan har fått känna på vad det kan innebära. 2009 led flera europeiska länder av brist på gas, eftersom Ryssland bestämde sig att stänga av den gas som passerar genom Ukraina och därmed också cirka 80 procent av all gas till EU. I den situationen vill inte vi i Folkpartiet att Sverige ska hamna. Men det är där vi hamnar med Vänsterpartiets politik.

Vänsterpartiet föreslår nämligen att all kärnkraft ska avskaffas till förmån för ökade satsningar på sol och vind. I deras budgetmotion framstår det som om en utfasning av kärnkraft är helt odramatiskt och endast kopplat till en politisk vilja. Men det är långt från sanningen.

Enligt Företagarnas Småföretagarbarometer är sysselsättningstillväxten i Kalmar län lägst i landet, tillsammans med Halland. Och även om företagarna tror på en återhämtning är det viktigt att de får förutsättningar för att göra den återhämtningen. Elpriser blir i den kontexten en mycket viktig faktor eftersom det är centralt för framför allt tillverkningsindustrin att det finns tillgång till billig el.

Åsa Romson, (språkrör för MP) meddelade igår (2012-10-11) att man kan stänga ALLA kärnkraft i landet och hennes skäl var, att vi IDAG har ett stort överskott på el ? ? ?

Vilka signaler sänder Miljöpartiet ut till våra industrier?
Hur blir deras reaktion?
Vad händer med elpriset?!
Svaret är ju ganska enkelt – det blir betydligt dyrare för alla i vårt land och än mycket dyrare i södra delarna av vårt land och detta beroende av nu rådande elzoner!

Förslaget eller uttalandet är helt ansvarslöst för att inte säga huvudlöst!
Får en ansvarig politiker idag gå ut med vilka dårskap som helst?

Nära hälften av vår energi kommer idag från kärnkraften och den svenska industrin kommer inte att klara sin energiförsörjning om den försvinner. Och den dag som vår industri är hotad är också vår välfärd det. Det är på stålet, pappret och malmen som vårt välstånd vilar. Det är exportintäkterna från våra stora industriföretag som ger oss pengar till skola, vård och omsorg. Utan kärnkraften kommer vi få vända oss till Ryssland – vare sig vi vill det eller inte.

Folkpartiet är inte mot en utbyggnad av sol- och vindenergi – tvärtom. Vi är mycket stolta och nöjda över att regeringen tar ställning för en förlängning av stödet till solcellsinstallationer. För perioden 2013-2016 har regeringen också beslutat att bland annat avsätta ytterligare 1240 miljoner för forskning och innovation och 490 miljoner kronor för stöd till biogas och solceller. Men det kommer inte att räcka för att försörja hela Sverige med el.

Om vi inte kan komplettera sol och vind med kärnkraft måste vi också acceptera en sämre välfärd och ett ökat beroende av Putins nycker. Och det tänker inte vi folkpartister göra.

Trots att det är dyrt att bygga ny kärnkraft och byta ut de nuvarande reaktorerna, kommer investeringar på kärnkraft att löna sig. Det är investeringar i politiskt oberoende från det totalitära Ryssland, i en klimatsmart källa till el och i en långsiktig plan för att behålla de svenska industrierna i Sverige.


Börje Helgesson
Förbundsordf. i Folkpartiet  Liberalerna i Kalmar län 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar