lördag 3 november 2012

Alla papper på bordet om Samrehab i Virserum!

Till/
Lanstingsrådet Lena Sergerberg (S)
(Överlämnat vid personligt besök vid Landstinget i Kalmar, fredagen den 2 november 2012)

Enligt förslag från landstinget ska verksamhet flyttas från Samrehab i Virserum till Hultsfred. Orsaken sägs vara att spara pengar och ur ett arbetsmiljöperspektiv, något som vi försökt undersöka. När vi ställt frågor om avtalet som ska reglera hyreskostnaden för lokalerna i Hultsfred får vi veta att inget sådant avtal finns.

Ombyggnad/renovering i Virserum kommer, enligt landstinget att kosta 4,6 miljoner kronor. Denna kostnad är en beräknad totalkostnad. Underhålls- och övriga fastighetskostnader för i landstingets bestånd måste ändock utföras och i den omfattning som fastighetsbeståndet kräver.

Ombyggnadskostnader för folktandvårdens gamla lokaler har beräknas till 2 miljoner.

Då den ursprungliga idén var att inrymma Samrehab i dåvarande tandläkarklinik, med tillräckliga utrymmen för att klara arbetsmiljökraven, skall man därför jämföra den utgiften med kostnaden för att utöka verksamheten i Hultsfred. Enligt beslutande tjänsteman saknas det idag ett hyresavtal för tilltänkt lokal i Hultsfred.

Hur vet man att det blir en besparing om man inte känner till kostnaden för alternativet?

Vi kräver att alla papper kommer fram på bordet och detta FÖRE ett beslut i den här frågan fattas.

Ärendet har hittills hanterats på tjänstemannanivå. Beslut som påverkar vårdutbudet i länet skall tas av våra folkvalda politiker i första hand, och INTE av enskilda tjänstemän.

Varför blir inte frågan föremål för politisk behandling?

Minskad verksamhet kan på sikt ge långtgående konsekvenser för samhället Virserum. Vi har sett det förr, hur landstinget först drar ner på servicen, vilket leder till färre besök och mindre ”kundunderlag”, vilket i sin tur senare motiverar ytterligare nedskärningar eller till och med nedläggningar.

Vi ser en risk om Samrehab försvinner, att detta påverkar Virserums läkarmottagningar, och då även vårt apotek´s existens.

Det är grundläggande samhällsservice som påverkas, därför borde politikerna ta sitt ansvar i frågan, och inte låta liknande beslut skjutas över på tjänstemän.

Att frågan är viktig för många bevisas av de 762 namnunderskrifter som samlats in för att få behålla Samrehabs verksamhet i Virserum.

Nyligen skrev socialdemokraterna en debattartikel där de pratade sig varma för patient- och medborgarperspektiv.  
Nu får ni chansen att inta ett sådant perspektiv i praktiken.

 
Vi kräver

* att landstinget avvaktar med denna förändring tills alla papper finns på bordet och en riktig jämförelse av alternativen kan göras.

* att beslut i frågan fattas av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige och inte av enskilda tjänstemän.

 

Börje Helgesson,
förbundsordförande Folkpartiet Kalmar län

Mikael Petersson,
ordförande Folkpartiet Hultsfreds kommun

 
Bilaga: Namninsamling för att stoppa nedläggningen av samrehab i Virserum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar