söndag 18 november 2012

Försvara landsbygden och Servicekontoret

Ytterligare ett slag mot servicen på landsbygden när Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten meddelade för några veckor sedan att Servicekontoret i Vimmerby ska avvecklas. Utvecklingen är skrämmande.

SERVICEKONTORET i Vimmerby beräknas i år besökas av över 9000 kunder till de tre olika myndigheterna. På servicekontoret kan medborgaren under ett och samma tak få hjälp med frågor från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
Man är också samlokaliserade med Arbetsförmedlingen för att ytterligare underlätta för kunderna att besöka 4 statliga myndigheter under ett och samma tak. Idag besöks Servicekontoret i Vimmerby inte bara av kunder från Vimmerby utan också från Hultsfred, Mariannelund, Målilla och andra orter kring Vimmerby.

SAMARBETET mellan myndigheterna påbörjades 2008 och har sedan dess varit mycket uppskattat av medborgarna. Vid förra kundundersökningen som Försäkringskassan genomförde, hade servicekontoren högsta betyg av Försäkringskassans olika kundkanaler (webb, telefon och servicekontor) med följande resultat: 92 procent var nöjda med bemötandet, 94 procent fick svar inom rimlig tid och 90 procent tyckte det var lätt att ta sig till servicekontoren.
När Försäkringskassan för några år sedan lämnade Hultsfred så hänvisade myndigheten till närheten till Vimmerby och deras nyöppnade Servicekontor. Kvar i Hultsfred är Arbetsförmedlingen med öppet 2 dagar i veckan.

MED ANDRA ORD så drabbas inte bara Vimmerby kommun utan även grannkommunerna så som Hultsfred. Därför anser jag att det är av yttersta vikt att Servicekontoret i Vimmerby för blir kvar.
Hur länge kommer Arbetsförmedlingen själva kunna behålla servicen kvar på våra landsbygdsorter nu när de kommer att få ta hela det ekonomiska ansvaret för lokalkostnaderna?

DET ÄR GLÄDJANDE att se att Kommunstyrelsen i Vimmerby snabbt agerat i frågan och att denna fråga lyfts till högsta politiska nivå. Vi måste alla försvara landsbygden och den service vi har kvar precis som hela kommunstyrelsen i Vimmerby nu gör tillsammans med medborgarna.
För Folkpartiet liberalerna i Hultsfred så är det då självklart att Servicekontoren ska finnas kvar med lokal närvaro och vi ser gärna en utbyggnad av dessa servicekontor att omfattas av fler myndigheters närvaro för att därigenom ytterligare förstärka servicen för oss vanliga människor ute i landsbygden - ”Hela Sverige skall leva” !

Mikael Petersson,
Ordförande för Folkpartiet liberalerna i Hultsfreds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar