tisdag 27 november 2012

TACK E.ON!

Efter flera års ständiga elavbrott i byarna söder om Virserum fick vi inom Folkpartiet Liberalerna i Hultsfred nog och tillskrev högsta ledningen för E.ON AB i december 2011.
Efter flera skrivelser till olika ansvariga inom bolaget fick vi till svars i maj i år av Per-Olof Lindholm, VD för E.ON Elnät Sverige AB, att vad han kan se finns inga beslut om att få ett ”vädersäkrat” elnät före 2014 för området söder om Virserum.

Nu fick det vara nog! En god infrastruktur är av yttersta vikt för en levande landsbygd och kommuninvånarna i Hultsfreds kommun. Vi måste värna om både de fast boende och även om våra fritidsboenden.

Då bestämde vi oss för att skriva till Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndigheten för våra olika energibolag i Sverige. Skrivelsen skickades i juli och svar kom i augusti där man lovade att särskilt titta/granska på om överföringen av el är av god kvalitet inom Hultsfreds kommun.

Så i början på oktober i år kom det goda beskedet att E.ON bjuder in till en informationsträff i Hultanäsgården som ägde rum den 22 november. E.ON informerade där om att man nu sjösätter det s.k. Hultanäsprojektet, som innebär att man från Näshult i Vetlanda kommun, via Hultanäs i Uppvidinge kommun till Tönshult i Hultsfreds kommun nu kommer att investera ca 30 miljoner kronor för att elsäkra elleveransen. Det framkom på mötet, att E.ON fattade beslut om detta i september 2012, två månader efter att vi tillskrev Energimarkandsinspektionen, fantastiskt!

Förra veckan påbörjade man redan projektet i Näshult och enligt planen så börjar man arbetet i Hultsfreds kommun till sommaren 2013 och hela projektet planeras vara klart till årsskiftet 2013/2014. För Hultsfreds kommun innebär detta att E.ON investerar ca 9 miljoner i förbättrad infrastruktur, så som ett vädersäkrat elnät innebär och kanske även arbetstillfällen under det närmaste året.

Så till slut, TACK E.ON för investeringarna i Hultsfreds kommun!

Mikael Petersson och Börje Helgesson
Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar