torsdag 6 december 2012

VI kan göra mycket mer för våra unga i Kalmar län

Svenskt Näringsliv har sedan tre år tillbaks presenterat ett s.k. ungdomsindex.
Man mäter flera faktorer som bl.a. bostad, arbete, levnadssätt, företagande hos den unga generationen i samtliga EU-länder.

Nu, tredje året, ligger Sverige kvar på en 10-e plats.

Våra ungdomar är näst mest nöjda och flyttar hemifrån tidigare jämfört med andra unga i Europa.
Arbetsmarknaden i EU ser dock fortsatt mörk ut.

Sverige har förbättrat sig något, med tre placeringar,
så är fortfarande många unga inom EU – mer än var femte
utan jobb.

Vid friskolan ”Etec i Oskarshamn” bedriver man ett utbildningscenter med fokus på bl.a. elteknik och automation. Det är en inbyggd gymnasieskola, yrkeshögskola och med uppdragsutbildning i nära samarbete med lokala näringslivet. Efter avslutad utbildning kan eleverna ofta välja att direkt yrkesarbeta, eftersom efterfrågan från näringslivet är stor på just deras kompetens.
       Här finns uppenbart en tydlig väg från arbetslöshet till arbete just p.gr.av ett mycket bra samarbete mellan skola och näringsliv. Här borde alla kommuner i vårt län ta efter för att underlätta liknande samarbeten framöver.
       Här ser vi ett exempel på, hur en skola och tillsammans med engagerade företag utbildar, förmedlar och också erbjuder jobb åt unga. Här kan vi alla dra lärdomar av vad som behövs såväl på utbildningsområdet som vid övergången mellan studier och jobb. Vi som idag är politiskt aktiva och som har ansvar för att utforma morgondagens skola, arbetsmarknadspolitiken och inte minst framtidens arbetsförmedling har all anledning i världen att INTE fastna i gamla beprövade metoder, som vi vet inte har lyckats, utan istället lära något nytt och lära av det som i praktiken faktiskt också fungerar.
Vi måste komma bort från alla ”fyrkantigheter”, som ständigt och jämt påminner oss om gamla beprövade metoder och som uppenbart inte leder någonstans. Vi bör alla sträva efter en liknande modell som Oskarshamns-modellen i samtliga våra kommuner i Kalmar län.
I ungdomsindexet ingår också företagandet bland unga, vilket visar att   mindre än en procent är företagare – något som placerar vårt land på en sextonde plats.
Med undantag för grannlandet Danmark så ligger Sverige dessutom sämst till av samtliga jämförda länder, plats 26.
Vi vet redan från flera studier i ämnet, att arbetslöshet i unga år ger konsekvenser i högre ålder, lägre inkomstutveckling och betydligt sämre pensioner. Detta är intet nytt, det känner vi redan till.
Därför är måttet på ”ungdomsarbetslösheten” ett viktigt mått för att se hur stora möjligheter de har att utnyttja sin fulla potential.
Det är därför också viktigt, att alla EU-länders statistik grundar sig på samma mått, i annat fall blir det omöjligt att göra jämförelserna i ett europeiskt perspektiv.

Arbetslösheten bland ungdomar tog ordentlig fart under finanskrisens år. Efter att ha ökat under de senaste åren har den nu börjat stabiliseras och i vissa länder har den även börjat minska. I 13 av 27 medlemsstater har ungdomsarbetslösheten börjat minska jämfört med förra mätningen. Det ska dock nämnas att nivån är fortsatt hög, sett ur ett historiskt perspektiv.

Nederländerna (Holland) är ett av de länder där ungdomsarbetslösheten även minskat under det senaste året. Knappt åtta procent av ungdomarna på arbetsmarknaden är utan jobb i landet, vilket är den lägsta noteringen
i Europa.

Även Österrike och Tyskland redovisar relativa låga noteringar när det gäller ungdomsarbetslösheten.
Tyskland har sedan många år tillbaks haft inbyggda lärlingssystem och direkt ute i företagen – vilket resulterat i mycket låga arbetslössiffror för unga.

Den högsta arbetslösheten bland ungdomar hittas i Spanien. Här är mer än 45 procent av ungdomarna på arbetsmarknaden utan jobb. Även i Grekland har numera ungdomsarbetslösheten passerat 40 procent.

I Sverige har ungdomsarbetslösheten minskat något sedan förra mätningen och numera har Sverige den trettonde högsta ungdomsarbetslösheten bland samtliga medlemsstater.

Det är en förbättring med tre placeringar jämfört med förra mätningen, men fortfarande inte bra.

Det är heller inte länge sedan som Sverige tillhörde de länder med den allra högsta ungdomsarbetslösheten. Men även om det skett en förbättring så är fortfarande en fjärdedel av ungdomarna som gett sig ut på arbetsmarknaden arbetslösa.

Här behöver vi ALLA ansvariga politiker dra sitt strå till stacken – utan för den skull partipolitisera.

Det ligger i ALLAS vårt ansvar att få ner ungdomsarbetslösheten i vårt land, och utan att snegla eller tävla med andra europeiska länder – DET ÄR VÅR GEMENSAMMA SAK.

Börje Helgesson
Länsordf, i Folkpartiet Liberalerna, Kalmar län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar