tisdag 22 januari 2013

Folkpartiet liberalerna sätter landsbygdsfrågorna i Focus!

Det går inte att ta fel på aktiviteterna inom Folkpartiet liberalerna –
NU är det dags att sätta ner foten – ”Ett modernt landsbygdsparti, Folkpartiet liberalerna” växer nu fram i delar av Småland och att växtkraft inte saknas kunde konstateras vid intern konferens i Kalmar, lördagen den 12 januari 2013.

Att ute i olika glesbygder få behålla sin byskola för byskolans egen skull är inte det som vi i första hand tar sikte på – utan istället få ”hela byn” att leva och utvecklas är det vi siktar in oss på.

Vi säger JA till landsbygdens möjligheter och växtkraft och NEJ till avfolkning – men villkoren måste finnas, utvecklas vidare och inte som idag avvecklas eller försvåras, se landsbygdens möjligheter!

·        En förutsättning för en levande landsbygd är att få fiber till byn. Då kan boende fortsätta bo och verka på landsbygden.
”Fiber till byn koncept” behövs för att nå regeringens mål, att 90% av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/sekund år 2020.
Här ska ”samhället”, staten ta det övergripande ansvaret. Bredbandsutbyggnaden skall vara lika i hela landet och får inte bero på enskilda byalags kunskaper och ekonomiska resurser.
Att få ut fiber till hela Sverige är viktiga för att få driftiga entreprenörer, utan ett fritt och väl utvecklat näringsliv föreligger icke heller möjligheterna till, att i solidarisk anda möjliggöra en fungerande välfärd: Vård, skola och omsorg.

·        Nu lyfter vi frågan om reseavdraget som vi anser måste anpassas till verkligheten. Reseavdraget grundas idag på 18,50 kr/mil samt en självkostnad om 10.000 kr innan avdrag får göras som dessutom motsvaras av ett avdrag på ca 30% på resterande belopp.
Dessutom bör vi värna om allas rätt, att få bo där vi väljer och ges möjlighet att kunna inom rimliga gränser pendla till vår arbetsplats, även om arbetsplatsen flyttas till annan ort än den ursprungliga och utan för den skull behöva ”riva upp” hela det etablerade sociala nätverket och flytta.
Bilen är ett nödvändigt transportmedel för glesbygdens överlevnad då T-banestationer, fullständig utbyggd kollektivtrafik aldrig kommer att uppnås – hur gärna vi än skulle önska – utan här handlar det om realism!
Vi kräver därför att reseavdraget ses över och anpassas till dagens verkliga förhållande, och bör därför ses över varje år på ett eller annat sätt, och inte låta milersättningen ligga kvar år efter år.

·        Vi måste idag se hästsporten i Sverige som en tillgång som dessutom idag omsätter ungefär 13 miljarder kronor.
Hästsporten i sin helhet sysselsätter idag direkt och/eller indirekt cirka 200 000 personer, varför den kan anses viktig ur såväl sysselsättningssynpunkt som ur turist- och allmän aktivitetssynpunkt.
Vi vill bygga vidare på detta! Här har landsbygdskommunerna en stor resurs!
Vi vill omfördela hästsportens vinster, för att överensstämma med redan gamla regeringsdirektiv – mer av vinsterna till landsbygdens hästsport och mindre till storstädernas. Vi uppmanar samtliga kommuner i vårt närområde, att på alla sätt och vis stimulera hästsporten, som i mångt och mycket skulle kunna stärka den ungdomliga publiken och därigenom bidra till, att få behålla våra ungdomar i bygderna och på landsbygden.


Vi kommer att fortsätta verka för en levande och utvecklande landsbygd och med uppvaktningar av regering och riksdagsmän för att få fram och driva på för oss viktiga frågor och med inriktningen att ”HELA SVERIGE SKALL LEVA!”  
Ann-Margret Lindholm, Borgholms kommun (FP)
Mikael Peterson, Hultsfreds kommun (FP)
Börje Helgesson, Hultsfreds kommun (FP)
Lars Thor, Uppvidinge kommun (FP)
Kristian Persson, Växjö kommun (FP)
Sven Astevall, Växjö kommun (FP)
Sven-Olof Karlborg, Tingsryds kommun (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar