torsdag 14 februari 2013

25-timmarsvecka inom Barnomsorgen i Hultsfreds kommun

Vi har i vår kommun fått ta till alla möjliga knep för att få ihop den kommunala ekonomin – på gott och ont.

Vi har också noterat hur lätt man sparar i den direkta operativa verksamheten, som oftast då drabbar barn, ungdomar, barnfamiljer och de äldre.
Alltså grupper som redan kan ha det jobbigt med vardagen och även också med att få den egna ekonomin att gå ihop.

Vi var delaktiga i förändringen, att införa 3-timmarsdagen inom barnomsorgen, och på grundval av då existerande underlag som fanns tillgängligt.
Med facit i hand hade man inte analyserat konsekvenserna i tillräcklig utsträckning – utan tyvärr har vi haft barnfamiljer, som just med barnomsorgen som skäl, lämnat vår kommun.
Vi har familjer som lämnat oss till fördel för Vetlanda kommun, där man redan tagit bort 3-timmarsdagen och återinfört 5-timmarsdagen.
Här vill man nu dessutom bygga ut den till att omfatta alla veckans vardagar.

Under det sista året har vi har tagit del av flera föräldrars telefonsamtal,  gjort egna intervjuer, följt debattforum på vår kommuns egen hemsida och vi har tagit intryck av budskapet de förmedlat till oss.

Det är långt ifrån alla barnfamiljer som har mor- och farföräldrar till hjälp i kniviga situationer, utan oftast är helt i händerna på sig själva.
Inträder sedan långvariga sjukdomar eller att någon, i värsta fall båda blir arbetslösa, då blir bördan än mycket större.

Barnomsorgen i vår kommun har förhållandevis varit bra, men den kan bli mycket bättre och anpassas till de verkliga behov som finns.
Valet att välja omsorg och omsorgstimmar avgörs absolut bäst av föräldrarna själva – ”våra barn är allas vår framtid och barn måste få kosta”.

Dessutom är barnomsorgsfrågorna i alla våra tätorter, inte bara i Hultsfreds kommun, utan i hela länet, en landsbygdsfråga som vi alla måste slå vakt om.

Därför har vi inom Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun beslutat att överlämna en motion till kommunalfullmäktige, att man inrättar barnomsorgen med 5 timmar per dag under alla veckans vardagar.

Barnomsorgen regleras i skollagen, en minilag, i likhet med alla andra lagar som bl.a. reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare, men det finns inget i dessa regelverk, hur ofta och på vilket sätt man än försöker hänvisa till dessa, som hindrar kommunen eller någon annan privat arbetsgivare att ha bättre anställningsavtal, löner eller på annat sätt personalpolitiska bättre program och förutsättningar än just lagen/reglerna.
”Minilagarna” är till för att i princip bara hålla ”tummen i ögat” på huvudmannaskapet, att ALDRIG få vara sämre förhållanden än lagarna/ reglerna föreskriver. 

Med andra ord finns det inget som hindrar vår kommun ifrån att ha den bästa tänkbara barnomsorg.

Med intresse tar vi del av, vad som framkommer ur framtida diskussioner i kommunstyrelse och fullmäktige – vi utgår och hoppas, att samtliga ansvariga politiker – oavsett politisk tillhörighet kan instämma i det vi nu från social-liberalt håll framför.


Torbjörn Wirsenius, Gruppledare (FP)
Mikael Petersson, Kommunföreningens ordf. (FP)
Börje Helgesson, Länsordf. Kalmar län (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar