lördag 6 april 2013

FP: pensionärer ska ha råd att bo kvar

Kalmar 2013-04-06

 

  
Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna i Kalmar län
FP: pensionärer ska ha råd att bo kvar

Idag har Folkpartiet liberalernas länsförbund i Kalmar län haft årsmöte. Ett 50-tal liberaler från länet samlades på Scandic Hotell i Kalmar. Börje Helgesson, Hultsfred, har varit ordförande i ett år och fick förnyat förtroende att leda länet.

Av fem motioner som behandlades kommer länsförbundet att anta två som sina egna och lämna in till Folkpartiets landsmöte i höst, som ska besluta om ett helt nytt partiprogram. Båda motionerna är skrivna av Mikael Petersson från Virserum.

Motion #1 handlar om att  förbättra reseavdraget till och från arbete och bostad, där kollektivtrafik saknas.

- Vi måste erkänna att bilen är ett nödvändigt transportmedel i stora delar av Sverige. På landsbygden saknas eller är kollektivtrafiken otillräcklig som transportmedel mellan bostad och arbetsplatsen. Det höga drivmedelspriset slår extra hårt mot län med långa avstånd där människorna är helt beroende av bilen för att klara vardagen, säger Mikael Petersson.

Motion #2 handlar om att  höja taket för bostadstillägg för ålderspensionärer.

- Ett bra boende är av stor betydelse för att ge individen en god livskvalité. Detta gäller inte minst ålderspensionärer, som dessutom kan ha särskilda bostadsbehov. Många pensionärer har idag en bostadskostnad som överstiger 5 000 kronor per månad och åratal av hyreshöjningar har urholkat bostadstilläggets värde, och effekt. Därför är det nu dags att taket höjs, säger Mikael Petersson.

- Det här är viktiga frågor för landsbygdens överlevnad och för tryggheten på ålderns höst. Folkpartiet liberalerna sviker inte Det glömda Sverige, säger Börje Helgesson, stolt länsordförande.

- Nu kommer vi att lämna in dessa motioner som hela länsförbundet har ställt sig bakom. Sedan kommer vi ombud att ta strid för dem på landsmötet i höst, säger Björn Brändewall, Kalmar, som är ett av de nyvalda ombuden inför landsmötet.

För mer information kontakta:
Börje Helgesson 0730-443449
Mikael Petersson 0722-522277
Björn Brändewall 0730-809562

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar