söndag 2 juni 2013

NU ska sanningen fram och så här ser verkligheten ut. . .

Turerna och löftena kring sjukgymnastikens vara eller inte vara har varit många vad gäller Virserum och Samreab´s verksamhet.

Jo då herrar Anders Andersson och Åke Nilsson (KD), visst har ni ställt frågan i landstingsfullmäktige om Samreab,  Virserum och till Lena Segerberg, landstingsråd (S) – men frågeställningen har berört ”lokaliteter” och ev. renovering, men DEFINITIVT INTE EN ENDA GÅNG  den operativa verksamheten, det har vi inom FP liberalerna i Hultsfreds kommun varit helt ensamma om. Svaren har ni fått av Lena Segerberg och därmed intet nytt – finns med i de handlingar vi begärt och också fått ut från landstinget.

Vi har istället drivit frågan totalt, via både massmedia, namninsamlingar, överlämnat protestlistor m.m. ”Trubbigheten” i att ställa ”enkel fråga eller interpellation” i landstingsfullmäktige har vi ju redan sett, det leder inte till någonting – det kan vi ju återigen notera. Men istället för att ”haka” på vårt initiativ, så kunde vi istället notera en massmedial notis med den ”ögonbedövande” rubriken:

”Folkpartiet i Hultsfreds kommun skjuter över målet”!
 den känns säkert igen.

Vi hälsar nu (KD) välkommen upp på barrikaderna, än mycket bättre om den samlade ”alliansen” varit med på tåget, men tyvärr har vi mötts av kommentarerna ”att det inte är en kommunalpolitisk fråga” – för oss inom FP lib helt ointressant, vem som är huvudman, så länge det gäller en servicefråga för våra kommuninnevånare – sjukgymnastiken är och förblir alltså en fråga såväl ur landsbygds- som serviceperspektiv.   

Samma fenomen rådde när vi stred för bevarande av servicekontor med  Försäkringskassa och  Arbetsförmedling i vår kommun – TYSTNADEN VAR TOTAL FRÅN ALLA ANDRA POLITISKA KRAFTER – så återigen kan vi bara erinra om ordspråket:  ”ENSAM ÄR INTE STARK”.

HUR det ser ut idag vad beträffar sjukgymnastiken i Virserum:

·         Stark begränsad tillgänglighet, måndagar och torsdagar kl. 08.00 – 16.00. Inom kort, inte ens denna tid, då personal skall sammanstråla och utgå från Hultsfred – alltså än mindre timmar i s.k. operativ tid,

·         En centraliserad telefonbokning, som inte fungerar, telefontiden, vardagar 08-00-09.00 verkar helt ockuperad,

·         Omständligt att få tid, läkarremisser räknas inte, utan bara bedömning av egen sjukgymnast huruvida individuell träning i befintlig träningslokal behövs eller ej och än mycket svårare med tillgängligheten till vattengymnastik, båda dessa möjligheter kommer med all säkerhet också att försvinna?

Konkreta frågor till de som har ett annat svar, än det vi redan har:

·         När togs beslutet i landstingsfullmäktige, att Virserum skulle anses som ”filialverksamhet”?

·         Är det en tjänstemannaprodukt/beslut, fattat av verksamhetschefen Stefan Bragsjö och/eller områdeschefen Carolina Bogie?

·         När och från vem har personalen vid verksamheten i Virserum fått informationen och vetskapen om, att de nu är anställda i en ”filialverksamhet” – från oss inom FP lib, eller som det borde varit: från arbetsgivaren – här landsstinget?

·         Varför försvåras allmänt tillgängligheten till vår egen i Virserum belägna s.k. ”filial”?

Vi kan bara gratulera Hälsans Hus i Åseda, Kronobergs län, där tillgängligheten är hundraprocentig – patienter från hela vår södra kommundel har ändrat ”kosan”, men även patienter från Stenberga, Kvillsfors, Järnforsen och Målilla.

En välbehövlig ”ekonomisk intäkt” för vårt eget län har förbytts till ”ekonomisk kostnad” – ingen heller, annan än vi, har påmint om detta fenomen

–  NEJ kära vänner. FP lib i Hultsfreds kommun
”SKJUTER DEFINITIVT INTE ÖVER MÅLET”.

Börje Helgesson, länsordförande Kalmar län (FP)
Mikael Petersson, ordförande i Hultsfred (FP)   

1 kommentar:

  1. För oss kristdemokrater har vården i Virserum alltid varit en hjärtefråga. Vi har i decennier stått upp för att ambulansen ska finnas kvar där. Utan att förhäva mig kan jag nog påstå att utan det hade ambulansen för länge sedan varit flyttad till Målilla eller någon annanstans. Jag är säker på att Virserumsborna kommer ihåg hur vårt landstingsråd Gudrun Brunegård genom sina ageranden lyckades upphäva tjänstemannabeslutet att flytta barnhälsovården från Virserum till Hultsfred. Vi har varit engagerade i läkarfrågan och har vid flera tillfällen haft både formella, diarieförda, och informella kontakter med olika ledande tjänstemän och politiker från majoritetet angående Samrehabs verksamhet i Virserum.

    För en lekman kan det kanske förefalla "trubbig" att ställa frågor i fullmäktige eller få ett skriftligt svar på en skrivelse. Finessen är att genom sitt svar blir majoriteten stärkare bunden till tidigare muntliga utfästelser. Jag vill hävda att mina egna och Åke Nilssons upprepade ageranden kring Samrehabs lokaler har framtvingat en situation där det blivit omöjligt för majoriteten att smygavveckla den verksamhet som bedrivs där.

    Man kan bedriva opinionsarbete på olika sätt. Folkpartiet i Virserum har valt en väg, Kristdemokraterna har valt en annan. Det är dock djupt olyckligt om Folkpartiets fokus hamnar på något annat än att utmana den rödgröna majoriteten i landstinget. Det är inte genom att förringa kristdemokraternas arbete som vi får till stånd ett maktskifte i landstinget. Tvärtom är det genom att bekräfta och bejaka att det finns flera starka företrädare i olika Allianspartier, som driver befolkningens intressen.

    Anders Andersson(KD)Järnforsen

    SvaraRadera