onsdag 26 juni 2013

Synpunkter på Lena Segerbergs utsago ”NU får det vara nog – Rehab blir kvar” . . .


Synpunkter på Lena Segerbergs utsago ”NU får det vara nog – Rehab blir kvar” och samtidigt en inbjudan till samtal om nedanstående frågor.

Det är med stor glädje vi noterar att Landstingsrådet bekräftar att Samrehab i Virserum ska finnas kvar. Våra ansträngningar har äntligen gett resultat, men det återstår trots allt en hel del klarlägganden!

För vår del inom Folkpartiet i Hultsfred är det högst anmärkningsvärt att Landstingsrådet pratar om att Rehab blir kvar när fakta säger något helt annat. Servicegraden har kraftigt försämrats och tillgängligheten starkt begränsats, då är det inte trovärdigt att prata om att verksamheten finns kvar. Vi kan idag konstatera att verkligheten ser ut enligt följande:

·        Öppettider: måndagar och torsdagar kl. 08.00 – 16.00. Inom kort inte ens denna tid, då personalen skall utgå från Hultsfred – alltså ännu färre timmar i s.k. operativ tid.

·        En centraliserad telefonbokning, som tyvärr inte fungerar, med en telefontid vardagar 08.00-09.00 gör det näst intill omöjligt att komma fram.

·        Omständligt att få tid, läkarremisser räknas inte, utan bara bedömning av egen sjukgymnast huruvida individuell träning i befintlig träningslokal behövs eller ej och än mycket svårare med tillgängligheten till vattengymnastik!

·        Vattengymnastiken, som varit en omfattande verksamhet med upp till ett 40-tal patienter i veckan, är nu nere på 2-3 patienter i veckan.

·        Årskort till träningslokalen med handledning – ett minne blott! Istället hänvisas man till privata gym, antingen i Hultsfred eller Virserum, detta helt utan handledning.

Denna turbulens av omorganisation kring Samrehab i Virserum som härrörs till en dålig ledning, har inneburit stora påfrestningar för både personal och patienter. Vad kostar detta oss skattebetalare?

Ur personalsynpunkt kan vi konstatera följande:

·        Ändrade anställningsvillkor – där personalen uppenbart inte har delgivits sina ändrade anställningsförhållanden – detta är normalt en arbetsgivareangelägenhet!

·        Arbetsmiljöfrågorna för anställd personal har totalt försummats – även lett till psykosociala och arbetsrelaterade sjukdomar med sjukskrivningar som följd!

·        Givna arbetsrättsliga principer har helt åsidosatts när skyddsombudet har utelämnats i samband med nya lokaliteter i Hultsfred.

Vi kan göra listan längre, då vi följt händelseförloppet såväl utifrån som inifrån – och som vi dessutom meddelade landstingsrådet att Folkpartiet Liberalerna i Hultsfred också skulle göra. Servicen på landsbygden är en viktig fråga för oss landsbygdsliberaler!

För att, som Du själv uttrycker det, få slut på allt ”tjafs”, så inbjuder vi Dig till ytterligare klarläggande och dialog.

Tidpunkt bestämmer du själv, men plats bestämmer vi, och då blir det naturligtvis i nuvarande lokaler i Virserum.

Välkommen!

Folkpartiet Liberalerna

Börje Helgesson, Länsordförande Kalmar län

Mikael Petersson, Ordförande Hultsfreds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar