fredag 19 juli 2013

Är Svenska Pensionärer gynnade?

När man följer debatten så får man lätt uppfattningen, att svenska pensionärer är gynnande och består av en grupp ”gnällspikar” – men är detta sanningen?

FP-lib, anses vara det mest Europavänliga parti, med rätta vill jag nog också påstå, så därför vill jag gärna sätta in pensionärerna i ett ekonomiskt, europeiskt perspektiv.
Om vi som nation varit med i EMU-samarbetet och också haft Euron som betalningsmedel, hade det ALDRIG varit möjligt, att beskatta inkomster olika, – inkomster beskattas lika inom EU, oavsett vad den heter – utanförskapet gör, att staten i princip kan beskatta oss svenskar hur man vill, utan att EU kan lägga sig i –ett av de starkaste argumenten från dåvarande ekonomiminister Erik Åsbrink (S) att inte ha Euron!

Skatten på pension var ju och är väl fortfarande en paradfråga för kristdemokraterna (KD), men var denna skattesänkning av något egentligt värde? Nej knappast, de extra 50: - i månaden i mindre skatt innebar dessutom för många, att bostadstilläggen sänktes med samma belopp. flertalet pensionärer var tillbaks på ruta 1. Man kan istället se det som att ”sila mygg och sluka kameler”.
Svenskarna arbetar längst och flest år av alla européer enl. nu gällande statstik (OECD), men samtidigt får minst i pension, (median) 57.4%. Detta skall ställas till 40,1 års arbetsliv.

Motsvarande för tyskar, 36,8 år och pensionen utfaller med 78 % i förhållande till lön – för spanjorerna, 34,5 år och utfaller med 84 % i förhållande till lön.
I samband med pensionsuppgörelsen år 1994 (S-regim) överfördes hela 260 miljarder svenska kronor från AP-fonderna (pensionsmedel) till att klara landet från total ekonomisk kollaps. Rubricerades som ”lån” och lån skatt återbetalas, men har detta gjorts? Diskussionen om överföreningen är totalt insvept i ”tystnad”. Härefter har olika regeringar dessutom fortsatt med att fylla på statskassan och detta genom att fortsätta mjölka våra pensionärer.

När det då gäller medlemsländerna i EU så avviker Sverige på ett mycket speciellt sätt – vi har högre skatt på pensioner än på arbete.
Sätt därför in Sverige i ett europeiskt perspektiv, och låt äntligen individer vara delaktiga i det europeiska arbetet och börja med att beskattningen blir lika stor på ALLA inkomster, och sluta med straffbeskattning, – i annat fall ställer vi grupper mot grupper, som bara leder till social oro – inget som en sann socialliberal kan ställa sig bakom.Börje Helgesson, länsordförande Kalmar län (FP)   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar