måndag 8 juli 2013

Hästnäringen en framtidsfråga för Folkpartister och för landsbygden


Lokala folkpartister från Tingsryd, Hultsfred och Växjö vill se en satsning på hästnäringen på landsbygden. Man vill se att ATG´s överskott fördelas mer fördelaktigt till travbanor på landsbygden som t.ex. Kalmartravet, Tingsrydstravet och Vaggerydstravet.

Hästnäringen omsätter idag, bara på spelet 12,7 miljarder och sysselsätter minst 40 000 heltidsarbetare, där minst 500 ungdomsjobb ingår.  Utöver detta så är många föräldrar, mor- och farföräldrar engagerade inom hästnäringen på ett eller annat sätt.

Under senaste veckan slöts ett 4-månaders avtal mellan staten och ATG-svensktravsport, för att utreda den ojämlika fördelningen av skattemedel för hästnäringen, i syfte att bredda stödet även till områden utanför storstäderna, vilket är en förutsättning för näringens överlevnad.

Folkpartiets landsbygdsgrupp presenterar ett förslag med tonvikt på landsbygdsutveckling:

·         EU-anpassning av stödet till näringen,

·         Fri konkurrens på spelmarknaden på lika villkor,

·         Regeringsdirektiv, enligt fransk modell, som gynnar landsbygden,

·         Statliga förhandlingar tillsammans med sportens företrädare, Landsbygdsdepartementet och Näringsdepartementet.

Förslaget innebär:

·         Detta skulle ge 3-4 miljarder, extra till statskassan,

·         Gynnar Svensk Travsport och därmed ökat intresse för näringen i HELA LANDET,

·         Gynnar entreprenörer på landsbygden, jordbrukare ETC.

Vi ställer oss frågan: Är sporten till för spelet? Vi anser att det borde vara tvärtom! Den sjunkande spelomsättningen beror med all sannolikhet på minskat intresse för sporten. Lyckade försök att ändra utvecklingen, att under sommarhalvåret flytta ut t.ex. V75, V86 och V64 till landsortsbanor. Detta har genererat ökad publiktillströmning över hela landet. T.ex. Vaggeryd med ca 5000 besök jämfört med en storstadsbana med publik på ca 1300 st. Detta har ju självklart ökat intresset för sporten och gynnar därmed hela hästnäringen.

Därmed inte sagt att storbanornas status skall ändras som t.ex. Elitloppet, Olympiatravet eller Hugo Åbergs Memorial MEN en bättre balans med publikdragande tävlingar över HELA landet skulle öka det lokala intresset, att både spela och/eller gå på trav och därmed gynnas hela hästnäringen.

Med en bättre fördelning av ”medlen” skulle detta kunna innebära, fler arbetstillfällen på landsbygden, samtidigt som hela hästnäringen gynnas över hela landet och därmed även ge ökade skatteintäkter till statskassan!

Folkpartiet Liberalerna

Börje Helgesson, Länsordförande i Kalmar Län
Sven-Olof Karlborg, Ordförande i Tingsryds kommun
Mikael Petersson, Ordförande i Hultsfreds kommun
Gunnar Nordmark, Länsordförande i Kronobergs län
Sven Astevall, Ombudsman i Kronobergs Län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar