onsdag 10 juli 2013

"Skäms" - milt sagt


Skäms, Barn- och äldreminister, Maria Larsson (KD)

Artikeln i DN (8/7) om Taina Adolfsson, finskt krigsbarn, som har sökt ersättning från Ersättningsnämnden för sin tid som placerad och sedan adopterad i familjen, där hon utsattes för vidriga övergrepp. Det krävs beslut från barnavårdnämnden för att bevisa att placeringen var gjord av myndigheterna. Taina har frågat hos kommunen, där handlingarna från det året inte ens är sparade. Hennes två bröder fanns redan i denna familj.  Alla tre syskonen adopterades av familjen.

Hur blev man adopterad på den tiden? Fanns någon kontroll av familjen? Vem ansvarade för att familjen var lämplig? Maria Larsson, HUR valdes adoptionsfamiljerna? Kan du din historia? Kravet att man måste bevisa sin placering via barnavårdsnämnd lämnar således de finska barnen utanför, men Taina kom 1949. I hennes pass står: Oskarshamns stads Kristidsnämnd.  

I DN:s artikel går att läsa: Maria Larsson skriver i sin kommentar ”att ett omhändertagande är mer långtgående än ett godkännande av fosterfamilj. Det får därför anses att det allmännas ansvar är större när myndigheten har fattat beslut om omhändertagande av barn"

I Tainas fall ledde placeringen i den olämpliga familjen till adoption, och då blir min fråga till Ministern: "Hur kan ett omhändertagande bli mera långtgående än en adoption?"

Maria Larssons kommentar i Blå Hallen under tillställningen efter Vanvårdsutredningen till en av mina krigsbarnsvänner: "Du kan inte söka ersättning. Det var din mamma som skickade dig". Hur kan en minister lägga skulden på en mamma i Finland? Kan en minister uttala sig hur som helst och kränka ännu en gång? Hur okunnig och okänslig får en minister vara?

I Tainas fall fanns inte ens en mamma i livet i Finland. Tur att inte hon också fick den kommentaren. Tainas kommentar i DN går att instämma i: "Finnjävlar kallades vi då och finnjävlar är vi nu.” Det har Maria Larsson förmedlat på ett utomordentligt sätt. 
 
 

Leila Ulvemo (FP)

f.d. ordförande i Riksförbundet Finska Krigsbarn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar