måndag 16 juni 2014

Barnomsorg

Vi tog strid för en rättvis och generös barnomsorg.

 
 
Barn- och utbildningsnämnden i vår kommun kom med sitt beslut, daterat den 12 mars 2014 ang. att vi inom FP anser barnomsorgen i vår kommun inte fungerar på lika villkor – mellan dagtidsarbetande föräldrar och/eller föräldrar som arbetar obekväma tider.
Svaret var nedslående och följdes sedermera av kommunstyrelsens beslut den 8 april 2014 med ytterligare ett extraförtydligande från Socialdemokraterna med ”avslag” av hela vårt synsätt. Samtliga andra politiska partier ansåg, att vår motion var besvarad.

Beslutsmotiveringen i BUN löd:
”Barn- och utbildningsnämnden vill inte ändra gällande regelverk. Gällande riktlinjer och regelverk fortsätter att gälla. Dessa har sin utgångspunkt i barnens bästa.”

”Att ändra regelverk” – nej då det blir för jobbigt, man vill ju helt enkelt inte – som vanligt kanske en principfråga då det plötsligt kommer kommuninvånaren, i vårt fall många barnfamiljer till del, då finns varken viljan eller orken.

Att nu så öppet och ärligt som socialdemokraterna visar upp sitt ”rätta ansikte” skall de väl kunna få en eloge för, eller? De har ju i ”mannaminne” talat om rättvisa, jämlikhet, solidaritet t.o.m. tar de ordet broderskap i sin mun ibland, men när det väl kommer till praktiskt politiskt handlande, ja då avslöjar de sig själva, eller kanske har glömt vad orden betyder.

Vad gäller alliansbröder och systrar, där återfinns tyvärr min största besvikelse. Till er vill jag ställa frågan om ni fortfarande inte lämnat socialismen? – där staten, kommunen och deras politiker alltid ansågs veta bäst – i vårt fall tror vi nog, att föräldrarna är de som i första hand förstår sina barns bästa, men om den uppfattningen är vi helt ensamma om i vår kommun.

Jag kan tyvärr bara konstatera, att samtliga andra politiska partier i vår kommun bedriver en barn- och familjefientlig politik och inget annat, så jag hoppas och utgår ifrån, att slippa läsa ”krystade” barn- och familjevänliga artiklar i våra medier inför valet – då de inte till en enda punkt kommer att anses som trovärdiga – det finns bara ett socialt-liberalt alternativ för sann och uppriktig familjepolitik i vår kommun.

Debatt och inlägg under hela kommunfullmäktige den 28 april 2014 – avslag mot bifall och avslag mot ”vi bryr oss inte” – omröstningar, voteringar och rösträkningar. Det var inte Folkpartiet Liberalerna som blev de stora förlorarna – utan istället en mängd småbarnsföräldrar, som oftast har svårt att få ihop vardagen.

Ni har alla glömt att våra gemensamma skyldigheter som politiker är att riva hinder och inte skapa dem.

Börje Helgesson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar