torsdag 19 januari 2012

Vi kräver ett säkert El-Nät !

VI kräver ett säkert El-Nät !

 
E.ON Sverige AB
VD. Jonas Abrahamsson
Carl Gustafs väg 1,
205 09  MALMÖFolkpartiet Liberalerna i Hultsfred skriver till dig för att få svar på när E.ON kommer att ta ansvar för att el-säkra elnätet inom hela Hultsfreds kommun.
Hultsfreds kommun har sedan orkanerna Gudrun år 2005 och Per år 2007, ständigt varit drabbade av oräkneliga strömavbrott. På orter som Virserum, Vena och Lönneberga har detta varit ett påtagligt problem som nu pågått flera år utan att  tillräckligt mycket ledning har grävts ner om än något på visa orter inom kommunen.
Söder om  Virserum (Tönshult, Holm, Triabo, Rås och Bockaskögle) har det inneburit att varje höst och vinter under fyra, fem års tid med ständiga elavbrott så fort vädret försämrats något. Otaliga felanmälningar från era kunder som har lett till lappning och lagning av ett redan dåligt underhållet elnät.
Hur många strömavbrott ska det krävas för att ansvariga ska agera?
Just nu pågår 3 projekt inom Hultsfreds kommun (ca 13700 invånare) där E.ON investerar ca 12,4 miljoner.
Detta kan jämföras med grannkommunerna där det ser ut enligt följande:
Uppvidinge kommun (ca 9 200 invånare), 22 projekt och investeringar på 142.9 miljoner.
Vetlanda kommun (ca 26 300 invånare), 14 projekt och investeringar på 111,6 miljoner.
Vimmerby kommun (ca 15 400 invånare), 11 projekt och investeringar på 135,7 miljoner.
Högsby kommun (ca 5 700 invånare), 4 projekt och investeringar på 21 miljoner.
Uppgifterna är hämtade från Er egen hemsida (Investeringsplan 2006-2013).
Som politiker i Hultsfreds kommun är det vår skyldighet att reagera över detta! Men vi är också de första att gratulera kommuninvånarna i respektive grannkommun för vi vill alla ha ett tryggt och säkert elnät idag.
När är det dags för alla i Hultsfreds kommun att få detta ?

I E.ON´s egen skrivelse från 2011:  under Vi tror på handling

”Här kan man läsa , att E.ON före slutet av 2010 skulle ha vädersäkrat 17 000 kilometer ledning i skogsbygd. Den 25 september 2010 var löftet uppfyllt. Nu går vi på de ledningar som har haft flest avbrott de senaste åren, även om det så bara skulle finnas en enda kund på den linjen.”

BRA!
Då är det dags för handling för E.ON!
Då är ni välkomna till Hultsfred och orter söder om Virserum januari 2012 för att påbörja ett vädersäkrat Hultsfred till vintern 2012/2013!


Vi, Folkpartiet Liberalerna i Hultsfred kommun önskar få svar på följande frågor:

  1. När kan boende söder om Virserum kunna anse sig ha ett vädersäkrat elnät ?
  2. Kommer E.ON att se över sin investeringsplan utifrån hela Hultsfred kommuns situation ?
  3. Vad är anledningen till olikheterna mellan investeringssummorna mellan kommunerna ?
  4. Kompensation till drabbade elkunder boende i kommunen ?


Vill passa på att ge E.ON´s kundservice samt handläggare för felanmälan en stor eloge för deras alltid höga servicenivå och serviceinriktade bemötande de ger över telefon. Man ska inte heller glömma bort servicepersonalen som lappar och lagar elnätet ute på fältet. Det är de som får ta ansvar för E.ON när ledningen faller igenom fullständigt. Kanske dags att ledningen tar sitt ansvar och lämnar över till de som verkligen vill och kan! Eller så är det dags att ledningen lämnar styrelserummet och börjar lyssna på sina kunder så länge de nu finns kvar.
Återigen är det dags för handling för ansvariga hos E.ON, om de nu vill och kan ?För Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun

Mikael Petersson     /     Börje Helgesson
mikael.petersson@folkpartiet-hultsfred.se / borje.helgesson@folkpartiet-hultsfred.seKännedomskopior:

Nätansvarig Per-Olof Lindholm
Nätservice Per-Ove Jönsson
E.ON Kundombudsman
Områdeschef Gunilla Nilsson
Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar