fredag 11 oktober 2013

Vad är vindkraftens Etik och Moral?


Det blir kallare med VINDKRAFTEN!

Man läser och läser om vindkraftens problem – och till slut frågar man sig själv vad är sanning, etik och moral?  

Vindbolagen pekar på vinster och Vindkraftföreningen pekar på motsatsen.

Tydligtvis råder det inte samstämmighet mellan teori och verklighet.

Vindkraftsindustrins kris accentueras alltmer – man kan not säga att den befinner sig i fritt fall.

Vindindustrin går hand i hand med miljöaktivister och miljöpartiet och en del andra håller med, för enligt dessa krafter skall vindkraften sänka våra elpriser, rädda och skapa fler jobb, minska utsläppen bl.a. En av de största vindkraftsbyggarna, det danska Vestas, lovar massvis med nya jobb, samtidigt som de själva säger upp tusentals anställda i den egna verksamheten (Corren 22/8).

Svensk Vindenergi lovar också sänkta elpriser, samtidigt som vi kan läsa i tysk media (Focus 4/6), att det tyska Karlsruheinstitutet (KIT) räknar fram att de tyska elpriserna riskerar att öka med 70 % om Tyskland följer sin ”Energiewende” med en storsatsning på vindkraft – idag med mest vindkraft i hela Europa med dessutom Europas redan högsta elpriser.

Vindkraften är lönsam och att köpa andelar i bolagen är en bra affär hävdar flera vindbolag, bl.a. O2-Vindkompaniet, samtidigt som Svensk Vindkraftförening så sent som i april i år sänt brev till vår regering och som då hävdar att varje verk går med en förlust om 1,9 miljoner kronor per år. Läget bekräftas dessutom av (Dagens industri 14/8.)

Miljörörelsen med Miljöpartiet i spetsen menar att vindkraften minskar koldioxidutsläppen och får naturligtvis medhåll av vindbolagen!!!

Medan Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott pekar på, att svensk elproduktion redan är total koldioxidfri och att vindkraftsutbyggnaden därför ur denna synpunkt är totalt meningslös (Svenska Dagbladet 22/4).

Man kan lugnt konstatera, att Teori och Verklighet går inte riktigt hand i hand med vindindustrin just nu och ”vindmoguler och miljömoguler” har på något sätt installerat svängdörrar mellan Fakta och Åsikter – dörrarna står faktiskt i rent ”korsdragsläge”!  

Var finns då etiken och moralen – och var finns ni övriga politiker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar