fredag 17 juni 2011

HUR BERIKAR VI GEMENSAMT HULTSFREDS KOMMUN ??

Valet är över och vi sitter nu i regeringsställning i vår gemensamma
kommun – MEN hur skall vi bäst ta vara på Dina egna Idéer och
Synpunkter ??

Vad gick snett under tidigare kommunledning och HUR kan vi gemensamt
skapa en ”NYSTART” som gynnar oss ALLA ??

Vi som redan är aktiva inom Folkpartiet Liberalerna vill veta vad just DU
tycker, vad DU känner och vad just DU vill !

Se inte ALLT ur politisk synpunkt, UTAN vi behöver just DIG och DINA idéer
för en positiv utveckling av vår gemensamma kommun !

Vi ger aldrig upp hoppet om individen, individens rätt och individens
inbyggda resurser och med gemensamma krafter kan vi säkert också
bidraga till ett bra klimat för oss alla i vår hembygd – gammal som ung,
svensk som invandrare – det är BARA DU själv som avgör vårt
kommande vägval !

* HUR förbättrar vi gemensamt företagsklimatet i vår kommun ?
* HUR hjälper vi bäst våra barnfamiljer i det dagliga arbetet ?
* HUR förbättrar vi för våra äldre, de som en gång bidraget med hårt arbete ?
* HUR kan vi hjälpa de som kommit hit från andra länder ?
* HUR kan vi bibehålla den gemensamma servicen i våra tätorter ?
* HUR kan vi bibehålla och utveckla vår landsbygd ?
* HUR hjälper vi våra skolungdomar i sina studier ?
* HUR hjälper vi våra ungdomar till arbete, där de trivs och kan utvecklas ?  
* HUR kan vi gemensamt stärka INDIVIDENS RÄTT ?

Frågorna är många fler, som Du säkert förstår, och det är BARA DU
som kan komma med synpunkter och idéer !


DU behövs !
VI alla behövs !

Det är bara genom SAMARBETE vi kan förbättra för oss ALLA –
inte genom politisk konfrontation eller politiska intriger !

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar