tisdag 30 augusti 2011

ATT BLI ÄLDRE I ETT NYTT LAND

Det finns ett sätt för att ge våra gamla en bättre
tillvaro under sin äldre period.

Det gäller många olika saker runt omkring oss, som påverkar
deras långa livslängd.

Sjukvården har stor betydelse i deras liv. Med ett successivt
ökat antal äldre personer måste vi öka insatser för att stärka
kvaliteten i vård och omsorg.
Nu för tiden har vi konstaterat, att de vårdtagare med hemtjänst-
insatser känner sig mycket ensamma.
Kommunikationen med personalen försvåras av språkproblem,
vilket också hindrar dem att förstå samhällsutveckling.  

ÄLDREGARANTI SKALL VARA KNUTEN TILL INDIVIDEN
OCH HANS ELLER HENNES PERSONLIGA VAL AV OMSORG.

Hemtjänst ger möjlighet för äldre, som kommer från andra
länder, och inte har lärt sig bra svenska och har svårt att skaffa
sig identitet i sitt nya land. För att denna stora grupp ska be-
hålla sin goda hälsa är det viktigt att hålla kontakten med
andra människor i olika åldrar, deras trygghet byggs upp genom,
att göra personliga saker som t.ex. matlagning, möten, språk-
övningar, kunskap om svensk kultur och historia.

Kontakten med det svenska samhället sker genom hemtjänst-
personalens besök, men dessa kontakter är tidsbegränsade. 

De flesta äldre invandrare är vana att bo hemma med sina släktingar
eller möjligheten att ha dem nära sig.

Den psykosociala tillgängligheten handlar också om bemötande,
att de ska känna sig respekterade och delaktiga i samhället. Detta
är en viktig etapp i deras liv. De kan fortsätta att utveckla sig på
olika sätt.
T.ex. genom att delta i kurser och andra aktiviteter på sitt eget
språk. Det måste finnas ett DagCenter med alla resurser som
täcker deras behov.

Med denna möjlighet kan de fortsätta att engagera si i samhället,
och samhället blir mer präglat av de äldre och deras släktingar kan
känna sig trygga, nöjda och glada och de flesta kommer att upp-
skatta detta.

För att de skall kunna ta sig till DagCentret måste de först och främst
känna trygghet i sitt eget hem.
Det får de genom hemtjänsten, hemsjukvården, personlig omvårdnad,
omsorg och service är av hög kvalité i sin bostad och på deras eget
språk.
Medarbetare skall uppfylla sin plikt med glädje och visa, att det är
trevligt att träffas med de äldre. De måste vara kunniga och en-
gagerande i sitt arbete och lyhörda om deras önskemål.

Äldre invandrare tillhör en stor grupp som mycket väl kan påverka
andra människors inställningar.Maria Giurfa-Carleudd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar