torsdag 19 april 2012

Social-Liberalt budskap

Vad jag som ny förbundsordförande i Folkpartiet-Liberalerna i Kalmar Län kommer att verka för:

* Öka kommunikationerna och informationsflödet mellan våra kommunföreningar i de 12 olika kommunerna.

Samordna våra insatser – liknande problem i exempelvis Nybro kan ge ett viktigt incitament till lösning av ett liknande problem såväl i Oskarshamn som hos oss i Hultsfred för att bara ta ett exempel – samordning är lösenordet.


* Kommunikationsfrågorna i vårt län: Tågtrafik, busstrafik, el, tele- och internet med modern bredbandsteknik är en huvuduppgift för oss alla att lösa – INTE FÖR EN ENSKILT BYALAG.
Den nya bredbandstekniken är så mycket större än bara Internet – även folk som bor på landsbygd och glesbygd i vårt län vill alldeles säkert även i framtiden se nyheter etc via sin TV-apparat som ett exempel.

* Jag skall utan vidare, och utan att lösa nya biljetter och till olika priser också kunna åka med buss mellan vårt eget län och till andra intilliggande län – utredning efter utredning har pågått i denna för oss alla så viktiga frågan men inte lett någonvart – det är uppenbart väldigt långt mellan ord och handling.

ALL form av ”kommunikation” vill jag likna vid ”blodomloppet” i vår egen kropp – fungerar inte blodomloppet fungerar inte heller kroppen – med andra ord fungerar inte kommunikationerna i vårt land, då dör Sverige.

Landsbygd och glesbygd kommer alltmer att avfolkas till förmån för storstäderna – helt oacceptabel utveckling.

Vi i Kalmar län har inte själva den ”storstad” jag åsyftar utan det blir Stockholm, Göteborg och Malmö.* Vi är 12 kommuner i vårt län – med många liknande problem – och i allt väsentlig del sitter vi alla med samma problem: Ekonomi och budgetar som inte är i balans.

Vi har alla under flera år hört begreppet ”spara” och då har man mer eller mindre satt ett likhetstecken mellan ”spara” och nedskärningar, nedläggningar av kommunal service, indragna och nedlagda skolor, förändringar och försämringar på skolmatsedeln t.o.m.. så drastiska saker som borttagning av smöret på smörgåsen, pedagogiska måltider för våra små på dagis och förskolor är bara ett axblock på ”sparivern”.

Detta ger då våra kommuner lite checkar tillbaks: 10.000:- här och 50.000:- där – och ordspråket ”många bäckar små ger en stor å”  kan eventuellt infrias MEN till vilket pris ?

Här vill jag också och tillsammans med mina partikamrater i länet dryfta frågan om huruvida vi som politiker och valda representanter av våra kommuninvånare inte själva kan bidra med något från nu utgående arvoden, partistöd etc.
Vi som politiker har väl också ett personligt ekonomiskt ansvar, eller?
Diskussioner om minskningar av dessa arvoden har redan från vårt politiska håll påbörjats i Kalmar och även hos oss som liberaler i Hultsfreds kommun!

Från min egen referensram, här Hultsfreds kommun, anser jag och flertalet av mina partikamrater, att en minskning av dessa arvoden och partistöd åtminstone kunde omfatta cirka 10 %, vilket skulle betyda omkring 400.000:- - inte en oansenlig summa som istället kunde återföras till vad vi social-liberaler värnar om: Skola och omsorg !

Får jag med de andra politikerna i mitt resonemang ELLER har girigheten även krupit in bland våra folkvalda?

Vi får i sammanhanget inte glömma, att jag och de som arbetar politiskt gör det helt frivilligt – att aspirera på en kommunalrådstjänst är ju även den helt frivillig och man bör ju redan från början veta vad man ger sig in på !* JOBB !  Förmodligen den största utmaningen vi har för framtiden.
Lägre ingångslöner eller lärlingslöner om man så vill – kan vara en av många olika ingredienser att få speciellt unga in i arbetsgemenskapen.

VARFÖR har vi i vårt land uppvisat så höga arbetslöshetssiffror bland unga människor i förhållande till många andra Europeiska länder?
Förhållandet är definitivt inget nytt – men VAR ligger orsakerna??

Vi vet redan, att bl.a. metall och handels som fackliga organisationer redan gjort upp avtal om s.k. ingångslöner som ligger betydligt lägre än tidigare, men vad kan vi som enskilda politiker mer göra?

Det finns inget som hindrar oss, att ta diskussionen med företag i våra olika kommuner om och på vilket sätt man kan upprätta ”LÄRLINGSSYSTEM” - upplärning till olika befattningar inom redan etablerade företag på orterna och med ingångslöner som är lägre än den fullärde och som den redan etablerade medarbetaren redan har!

Jag är personligen beredd, att ta den diskussionen med företag inom vår egen kommun – och hoppas mina partikollegor också kan ta diskussionen i våra andra kommuner i länet.

* En annan viktig del i jobb-situationen och en förbättring av den egna ekonomin för familjen i sin helhet, är exempelvis familjer, som idag uppbär s.k. försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) och där sonen eller dottern i familjen kan finna ett sommarjobb eller ett tillfälligt jobb med lite extra-inkomst, men som då med dagens system BESTRAFFAS med att samma åtnjutna inkomstförbättring till familjen som helhet BESTRAFFAS med ett avdrag från försörjningsstödet med motsvarande belopp som sonen eller dottern intjänat genom ett s.k. hederligt arbete!

VAD ÄR DETTA? 
Vilken signal sänder vi då, som politiker, ut till dessa redan utanför stående från vår gemensamma arbetsmarknad?

NEJ säger jag – låt familjen behålla pengarna – slogan ”Det måste löna sig att arbeta” – mer högaktuellt än någonsin!

Annars förstår inte jag ett dugg av vad ”MOTIVATION” för eget arbete och försörjning egentligen betyder!
* Integrationsfrågor.
En för oss liberaler utomordentlig viktig fråga.
Är denna fråga BARA ”nationell” eller berör den Dig och Mig i våra kommuner?
I allra högsta grad, 

Den diskuteras ofta och allt från våra egna frukostbord fram till riksdagsdebatter!

Det är just här vi kommer in – jag vet, att svenska språket är nyckeln till gemenskap – vad vi än tror och tycker – kan vi kommunicera med våra invandrare på vårt eget språk ”svenska” då betraktas inte heller våra invandrare som något konstigt eller utom-svenskt!

Detta, att kunna svenska språket, är för mig lika viktigt som när jag själv vid olika tillfällen verkar i exempelvis Tyskland, då är tyska språket lika viktigt för mig själv!

Vi måste ALLTSÅ på allt sätt och vis se till, att våra invandrare får den hjälp de behöver för att på ett tillfredsställande sätt kunna bli accepterade som ”svenskar”!

Men om jag sedan dessutom bosätter mig i Tyskland som exempel, VARFÖR skall jag då vara skyldig att uppge mina svenska värderingar eller min svenska identitet?

* Vårt liberala budskap måste spridas.

Det är viktigt för mig som jobbar med politik, att mellan valperioderna träffa våra kommuninvånare och i alla sammanhang.

Lyhörda för hur människor upplever sin vardag på gott och ont - ta till sig av budskapen och på så konstruktivt sätt som möjligt medverka till förbättringar för människors livskvalité.

* Få med de yngre i politiken – våra barnfamiljer möter vardagen och de politiska inslagen varje dag genom att binda ihop arbete, dagis, hemarbete, fritid m.m.
Jag får ofta höra orden ”jag är inte intresserad av politik”, men samtidigt kan man framföra synpunkter om hur exempelvis dagisplatser borde utformas etc. – man är samhällsintresserad med andra ord, och genom att aktivera sig politiskt kan man vara med och påverka – det sker definitivt inte vid eller från köksbordet.

* Vi liberaler i vår kommun Hultsfred har myntat begreppet:
”Vi finns, Vi syns, Vi lever”.
2011 började vi med våra Café-möten för att träffa våra invånare och det är bara ett sätt att aktivera oss mellan valperioderna.
Anonymitet i detta sammanhang är en dödssynd!

Här blir min uppgift att även få med de övriga i länet.


Avslutningsvis: 

Våra social-liberala värderingar har historiskt sett fungerat som en ”blåslampa” och bör fungera på detta sätt även i framtiden och det är detta jag vill arbeta för.
· Social-liberalismen utgår från varje enskild individs egen förmåga och kunskap – alltså från DIG !

Börje Helgesson
Nyvald ordf. i Folkpartiet-Liberalerna i Kalmar län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar