torsdag 24 maj 2012

Vi vill se krafttag till att unga ska ges möjlighet till jobb.

En av Sveriges största utmaningar är att minska vår höga ungdomsarbetslöshet, Hultsfreds kommun och Kalmar län är inga undantag.

Det har vidtagits en mängd åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En av de viktigaste reformer har varit att halvera arbetsgivareavgiften för alla anställda som är under 26 år.
Det har därmed blivit betydligt billigare att anställa en ung person idag än tidigare. Detta har medfört, att unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet har blivit mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.
Utan detta hade sannolikt ungdomsarbetslösheten varit än mycket högre.

Sanningen är, att vår ungdomsarbetslöshet i Hultsfreds kommun idag är 20,5% och för Kalmar län som helhet 19,3%.
Riket i sin helhet 16,4%.
(Siffrorna visar andelen av registrerad total arbetskraft och i vårt fall med åldersgruppen 18-24 år som grund under senaste 3-månadersperiod. 
Källa: AF)

Prognosen för år 2012 utvisar dessutom en minskning av sysselsättningen och på en försvagad arbetsmarknad.
För vårt län pekar prognosen på en minskning av sysselsättningen med 500 personer.
Med andra ord så minskar sysselsättningen och arbetslösheten ökar.

Det är detta vi vill ta krafttag emot i Hultsfreds kommun och Kalmar län.

En bra grundläggande utbildning är idag avgörande för att få jobb. Härvidlag har Folkpartiet-Liberalerna genomfört en rad nödvändiga reformer inom utbildningsväsendet och denna utveckling kommer att fortsätta.

Vår kommun Hultsfred och 11 övriga kommuner i vårt län kan t.ex. ordna fler praktikplatser men även andra aktiviteter, såsom tillfälliga eller tidsbegränsade anställningar för just unga.
Samtliga insatser bör vara individuellt anpassade och dessutom ske i samverkan med arbetsförmedlingarna.

Vi har en skyldighet, att ge våra unga en väg in på arbetsmarknaden – för i första hand deras egen skull men även för landet, Hultsfreds kommun och vårt län.


Hultsfred den 24 maj 2012

Mikael Petersson, Ordf. Fp-lib, Hultsfreds kommun 

Börje Helgesson, Ordf. Fp-Lib, Länsförbundet Kalmar Län 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar