söndag 17 juni 2012

Brist på språk skapar segregation - Språkets betydelse

I Sverige bor c:a en miljon människor som är födda i
något land utanför Norden.
De har kommit hit till Sverige av olika skäl.

Indelning kan ske i olika undergrupper:
Det kan vara flyktingar, familjeåterföreningar, arbetskraftinvandring  
eller något annat.

Den första kontakten med nya hemlandet blir genom tolk.

"Att vara tolk är att bygga broar” mellan människor som
talar olika språk, genom att göra det möjligt för dem att förstå
varandra.
Tolkar arbetar bara med muntlig kommunikation som arbetsredskap.

För att genomföra ett tolkuppdrag på ett bra sätt måste det finnas ett förtroende mellan tolken och den man tolkar åt.
Opartiskhet och tystnadsplikt är de kanske viktigaste ledorden för
en god tolk. 
Tolken skall bara översätta det som sägs och ingenting annat och
framför allt inte ha några egna åsikter om det som sägs.

När man arbetar som tolk kan man konstatera, att många människor
lider av att inte kunna uttrycka det man vill säga på det nya språket.

Den personliga integriteten blir ofta kränkt hos dem som inte
behärskar språket.


”Språklig ensamhet” leder till segregation och allt som detta
för med sig:

Arbetslöshet, social isolering och utsatthet.

Den enskilde blir ofta missnöjd därför att man ofta inte förstår varför
man är missnöjd.

Diskrimineringen som blir följden beror inte bara på etnisk tillhörighet, religion och andra liknande diskrimineringsgrunder utan också på grund av bristerna i det svenska språket.

Sårade känslor utvecklar negativa reaktioner som till exempel ilska och hopplöshet som efterhand påverkar omgivningen alltmer. Avståndet till majoritetsbefolkningen ökar och med tiden kan det leda till tragiska konsekvenser.

Med språkligt utanförskap följer ofta en segregation som man har
skapat själv.

Språket är den viktigaste resursen för att utveckla goda
relationer mellan människor med olika bakgrund och från
olika kulturer.

Genom att ge möjligheter till förbättrad kommunikation mellan medborgare och myndigheter undviks missförstånd av många
olika slag.

Kunskaper i ”Svenska språket” är förenklat sagt:
”NYCKELN TILL INTEGRATION” – svenskundervisning, en skyldighet och rättighet att få men också som individ att deltaga i.

Integrationsprocessen ges bättre möjligheter att utvecklas och vi medborgare får en tryggare gemenskap med ökad välfärd.


Mary Giurfa de Carleudd (Folkpartiet-Liberalerna i Hultsfred)
2012 06 16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar