söndag 14 oktober 2012

Folkpartiet tar strid för att behålla Samrehab

Folkpartiet Liberalerna i Hultsfred har de senaste veckorna aktivt samlat namnunderskrifter till protestlistor för att få behålla Samrehab´s verksamhet i Virserum (sjukgymnastiken).
När informationen nådde oss om att Samrehab´s verksamhet hotas att läggas ner så kände vi omedelbart vårt samhällsansvar att agera i frågan.

Resultatet lät inte vänta på sig, responsen från boenden kring och i Virserum har resulterat i inte mindre än 740 namnunderskrifter. Protestlistor har funnits i affärer i Virserum. Folkpartiet har därefter fortsatt sitt arbete och deltagit på Målilla Markand och nu senast i Virserum på Liv och Rörelse på Dackestop för att stoppa en nedläggning. Vi kan lugnt påstå att det ”kokar” av ilska kring nedläggningshotet bland Virserumsborna och boende i närliggande orter.

Vi saknar dock hitintills stöd från alla andra politiska partier i Virserum och därför har vi som ambition att samla till ett politisk manifest i Virserum för att få ytterligare stöd i frågan. Vi måste alla värna om den service vi har i Virserum oavsett politisk tillhörighet. Detta är en fråga som berör oss ALLA!

Vi vill se fullständiga kort på bordet i frågan. Man har presenterat, att ombyggnader och renovering i Virserum skulle kosta omkring 4,5 miljoner. Vad är den verkliga kostnaden för avtalet i Hultsfred? Folkpartiet har ställt frågan till ansvarig verksamhetschef men fått svar att INGA avtal finns?.

Man kan inte bara presentera kostnaden i Virserum och sedan saknas det kostnader i Hultsfred. Är detta verkligen en besparing?. frågan är fortfarande helt obesvarad från verksamhetschefen. Enligt densamme så finns det idag inga skriftliga avtal för nya lokaler, redovisade ombyggnadskostnader saknas, hyresavtal saknas MEN ÄN DOCK så rusar man fram i iver att flytta verksamheten till Hultsfred från Virserum. Trots detta så sker det nu senast ett byggmöte i Hultsfred (11 okt). Hur länge kommer Virserum att vara en filial till Hultsfred och när blev Virserum en filial?

Frågorna är många och svaren lyser med sin frånvaro!

Om Samrehab´s service minskar eller i framtiden helt försvinner, vad händer då med våra läkares verksamhet i Virserum och i förlängningen vad händer med vårt apotek?

Folkpartiet kräver nu att beslutande chefer och rådande majoritet i Landstinget drar i handbromsen i frågan.

Vi vill se att all fakta presenteras innan några beslut fattas!

Är det verkligen enskilda tjänstemän som ska besluta i politiska och demokratiska frågor som innebär en utarmning av samhällsservicen?

Vi kommer nu att lämna över protestlistorna till Folkpartiets Landstingsråd så att frågan kan lyftas på kommande landstingsfullmäktige. Ansvariga måste ställas till svars!


Folkpartiet Liberalerna i Hultsfreds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar