fredag 9 november 2012

Pekpinnar, vänstervridning och verklighetsflykt

Det är lätt som väljare att bli förförd och förledd av Miljöpartiets retorik och politiska förslag, tills man börjar funderar på de faktiska konsekvenserna om förslagen genomförs.
Genom att betrakta Miljöpartiets förslag tillsammans och i ett större sammanhang, framträder bilden av ett parti som vill bestämma i din och min vardag, som vill införa mer offentliga monopol och som ofta rör sig väldigt långt ifrån vanliga människors verklighet.
Miljöpartiet är ett parti som representerar ett systemskifte i svensk politik, ett systemskifte i allt annat än liberal riktning.
Miljöpartiet vill gärna framstå som ett sansat mittenalternativ, men deras förslag och idéer visar istället att de är tämligen extrema i sina åsikter.
Deras politik uppvisar en tydlig kombination av pekpinnar, som rör människors vardag, en kraftig vänstervridning och oftast med fullständiga orealistiska förslag.
Det är inte deras förslag i sig som är det mest intressanta, utan istället det mönster som förslagen tillsammans bildar.

PEKPINNAR
Vi skall inte äta socker, inte dricka alkohol (åtminstone inte på tider som MP tycker är olämpliga.)
De vill upprätta en helt ny myndighet (som om vi nu skulle behöva fler av denna vara i vårt land) som har till uppgift, att ge oss lämpliga normer i vår vardag.
Det är med andra ord OK att välja biofilm, bara man väljer den rätta (återinförande av någon form av cencur).
Sockerskatt skall införas på godis och läsk, allt för att förhindra fetma.

MER STATLIG PROPAGANDA
Ywonne Ruwaida, tidigare riksdagsledamot i MP, vill att myndigheternas arbete skall gå ut på ”att bevaka, utbilda och informera i syfte att förändra där det behövs”.
Enligt Ruwaida är det därför en statlig uppgift att påverka våra åsikter så att de passar in i en miljöpartistisk mall.

MINSKAD ARBETSTID
MP tillsammans med feministernas Gudrun Schymann vill, att arbetstiden sänks med 5 timmar över de kommande 5 åren och ytterligare med 5 timmar till 2020.
Vem förlorar: Välfärden
Här har MP bestämt sig för vad som är det bästa och vill att alla vi andra anpassar oss till detta.
Man gör också ingrepp i kulturlivet!
Man vill helt enkelt kunna styra utbudet på våra teaterscener och på våra biografer.

VÄNSTERVRIDNING
Man lägger förslag som många gånger ligger längre till vänster än socialdemokraternas och i enstaka fall även till vänster om vänsterpartiets.
Skatterna är ett typexempel.
”Grön skatteväxling” är ju ofta ett förekommet språkbruk hos MP, men problemet är att det inte är några skatter som växlas, utan endast skatter som höjs. MP´s budgetförslag. Skatt på arbete höjs med 8 miljarder och andra skatter med 32 miljarder. Att jämföra med Socialdemokraterna, som vill höja skatten med (blott) 20 miljarder.
Enl deras talesman Mikaela Valtersson så kommer de att verka för att slopa såväl ROT som RUT-avdraget.
Skattebetalarnas förening, som gjort en djupdykning i deras skattemotion har inte funnit något som tyder på ”grön skatteväxling”, som man ofta förordar dvs. höjda skatter på miljöfarlig verksamhet och istället sänkta skatter på arbete.

VERKSAMHETSFLYKT
Den sista tydliga tendensen när man sammanfogar deras idéer är en oförställd verklighetsflykt som ligger så långt ifrån vad som är realistiskt för ett fungerande samhälle och som inte heller tar ansvar för landet och dess ekonomi.
Höj priser på alla flygbiljetter, lägg ner alla inrikes flyglinjer, belägna söder om Sundsvall ta bort hela reseavdraget för människor när de reser till och från sina jobb – och allt detta skall man kunna göra UTAN att allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser uppstår.
ALLT resande skall minska, avgifter för ALLA transportkostnader skall höjas, bensinpriset skall helst ligga över 20:- per liter m.m.
Förslag som dessa är inget annat än helt verklighetsfrämmande.
Detta är definitivt ingen komplett genomgång av MP´s politik. Av utrymmesskäl måste omfattningen begränsas men en sak är helt säker:
Med Miljöpartiet vid regeringsmakten kommer skatterna att höjas, den politiska styrningen av kulturen och nöjeslivet bli hårdare, färre bostäder skall byggas och alla resor skall bli dyrare.
Genom deras medverkan i regeringen kan vi vara helt säkra på fler pekpinnar, vänstervridning och en verklighetsflykt.

Börje Helgesson
Förbundsodf. i Folkpartiet Liberalern i Kalmar län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar